Nieuws

NBA: rol accountant bij verantwoording NOW is in het publiek belang

De suggestie dat accountants te hoge facturen voor de verplichte toetsing van NOW-subsidies neerleggen bij ondernemers is onjuist. De toetsing door de accountant is in het publiek belang.

Dat schrijft NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een ingezonden brief in het FD. De NBA-voorzitter reageert daarmee op eerdere berichtgeving over de kosten voor de toetsing van de NOW-verantwoording. "De impact van de pandemie is groot en wij zijn ons er van bewust hoe zwaar sommige ondernemers geraakt zijn", aldus Van der Vegte. "Het was een goed besluit van de regering om direct financiële steun aan ondernemers te geven, dat was hard nodig. Met die steun zijn tientallen miljarden euro's gemoeid. Publiek geld, dat een zware hypotheek trekt op de rijksbegroting, nu en in de toekomst. Het is dus terecht dat de minister daarover verantwoording wil. Het is immers geen blanco cheque."

Accountants zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met de verantwoording van de steungelden. Bij de opstelling van het protocol voor de toetsingen heeft de NBA voortdurend aangedrongen op het voorkomen van administratieve lasten voor ondernemers, benadrukt Van der Vegte. "Wij hebben ervoor gepleit - en dat is ook onderdeel geworden van de afspraken - dat het werk dat een accountant moet doen in het kader van de NOW zoveel mogelijk wordt gecombineerd met het gebruikelijke 'jaarwerk' van de accountant, ter verlaging van de lasten van de ondernemer."

De NBA heeft haar leden opgeroepen om met hun cliënten te zoeken naar manieren om extra kosten zoveel mogelijk te beperken. "Veel accountants in Nederland hebben de afgelopen tijd een onmisbare bijdrage geleverd aan de wijze waarop ondernemers deze zware storm moeten doorstaan. Daar hoort ook de taak bij die de minister ons toegewezen heeft in het kader van de NOW", zo stelt de NBA-voorzitter. "Die voeren wij uit, in het publiek belang."

Standpunt

De NBA heeft over de NOW-regeling en het werk van de accountant een formeel standpunt gepubliceerd, dat in lijn is met de ingezonden brief in het FD. "De NBA begrijpt dat de overheid verantwoording vraagt aan ondernemers. De accountant heeft een rol in de verantwoording en doet dit in het publiek belang."

De beroepsorganisatie verwijst bij het standpunt ook naar de NBA Helpt-helpdesk, de NOW-standaarden, het accountantsprotocol en het eerdere webinar over de NOW-standaarden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.