Nieuws

ING-rapportage accountancy: 'Animo voor Wta-vergunning daalt, tarieven stijgen'

Het aantal accountantskantoren met een vergunning voor wettelijke controles zal de komende jaren verder afnemen omdat wettelijke controles voor veel kantoren niet langer rendabel zijn. Verder zijn de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie in het afgelopen jaar met 3 procent gestegen.

Dat meldt het ING Economisch Bureau in een rapportage over de accountantssector. ING ziet dat digitalisering en strengere kwaliteitseisen grote investeringen vergen, wat volgens de bank schaalgrootte vereist. De daaruit voortkomende strategische heroriëntatie zorgt ervoor dat het aantal kantoren met een Wta-vergunning zal dalen.

"Zo is bijvoorbeeld door de oplopende kosten de auditpraktijk bij veel accountantsorganisaties te klein om nog zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Veel accountantsorganisaties zullen zich daarom beraden op hun strategische koers. Daarbij staan ze voor een keuze tussen schaal vergroten door middel van fusies en overnames, specialiseren in bijvoorbeeld samenstel- en advieswerk of in een specifieke sector, of samenwerken met andere partijen zodat een bredere dienstverlening kan worden aangeboden", aldus ING. Volgens de bank is die ontwikkeling "al langer" gaande, wat ook te zien is aan de halvering van het aantal oob-vergunninghouders en een daling van 25 procent van het aantal niet-oob-kantoren.

Tarieven

Verder merkt ING op dat de krappe arbeidsmarkt een rem zet op de groei van kantoren en de tarieven laat stijgen. "Ondanks een daling van het volume in 2020 met 1 procent, nam de omzet vorig jaar met circa 1 procent toe. Dit komt doordat de tarieven voor het derde jaar op rij met ten minste 2 procent zijn gestegen. Met name de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden met 3 procent sterk. Verder zijn de hogere tarieven deels ook compensatie voor de hogere personeelskosten als gevolg van de aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Goede accountants zijn nog altijd schaars, mede door concurrentie vanuit het bedrijfsleven. Dit zorgt bij ongeveer een kwart van de accountantskantoren voor een rem op de groei."

Adviesdiensten

De accountancysector kromp vorig jaar met 1 procent, vooral vanwege een afname in de vraag naar adviesdiensten. De bank rekent op 1,5 procent groei voor de sector in 2021. "Vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus trapten veel bedrijven op de rem met betrekking tot het doen van overnames en andere investeringen. Dit leidde tot minder vraag naar advieswerk van accountantsorganisaties. De verwachting is dat met het aantrekken van de economie later dit jaar, ook de vraag naar adviesdiensten aantrekt. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgen in 2021 weer voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies."

Uitdagingen

De grootste uitdagingen voor de sector liggen volgens de bank in de komende jaren bij verdere digitalisering en (nog) strengere wet- en regelgeving om de kwaliteit van het werk te verbeteren. "Aangezien de meeste eenvoudige administratieve werkzaamheden inmiddels vrijwel volledig zijn gedigitaliseerd en geautomatiseerd is het tijd voor een volgende stap in het digitaliseringsproces. Dit betreft het inzetten van (klant)data-analyse om de interne processen verder te optimaliseren en de klant nog beter van dienst te kunnen zijn. Binnen de sector wordt dit nog nauwelijks toegepast, terwijl hier volop mogelijkheden liggen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.