Nieuws

NBA stopt met webinars over nieuwe PE-regeling

Ruim vijfduizend NBA-leden hebben sinds september 2020 deelgenomen aan de serie webinars van de beroepsorganisatie over de nieuwe PE-regeling. De reeks is nu afgerond. Leden wilden vooral weten hoe ze aan hun nieuwe verplichtingen kunnen voldoen en op welke manier de NBA dat toetst.

Hoe leg ik mijn portfolio vast en wanneer moet ik dat inleveren, was één van de meestgestelde vragen tijdens de 19 NBA-webinars over de nieuwe opzet van de permanente educatie, die sinds dit jaar voor alle accountants van kracht is.

Het nieuwe PE model gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van NBA-leden bij PE-activiteiten. Ze kunnen kiezen voor klassikale opleidingen, maar ook voor intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie; zolang er maar aansluiting is bij de eigen beroepspraktijk. Er is niet langer sprake van een minimum aantal te behalen PE-uren.

Vormvrij

Alle PE-activiteiten worden vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Dat is vormvrij, zolang maar duidelijk wordt gemaakt wat de eigen werkzaamheden zijn, welke leerdoelen worden benoemd en welke PE-activiteiten leden verrichten in het kader daarvan. Ook de behaalde leerresultaten moeten worden vastgelegd. Voor het beheer heeft de NBA een PE-tool ontwikkeld, maar ook andere soorten bestanden zijn mogelijk.

Voor 1 april aanstaande moeten leden hun plan van aanpak vastleggen. Uiterlijk op 31 januari 2022 moeten ze vervolgens verklaren dat ze aan de PE-verplichting over 2021 hebben voldaan. De NBA houdt jaarlijks steekproeven op portfolio’s van individuele leden.

Voor leden die geen PE-webinar hebben bijgewoond is een video met nadere uitleg beschikbaar. Ook is alle informatie over de nieuwe PE-regeling samengevoegd op de NBA-website.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.