Nieuws

Orde van advocaten gaat gedragsregels omtrent intern feitenonderzoek 'verduidelijken'

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zegt zich er bewust van te zijn dat er bepaalde risico's spelen voor advocaten rondom partijdigheid en beïnvloeding bij intern feitenonderzoek. De algemene raad van de NOvA gaat de gedragsregels van advocaten rondom dit onderwerp daarom verduidelijken.

Dat meldt de NOvA op haar website. Volgens de NOvA valt het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt, maar dient dit ten allen tijde plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels.

"Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt in de toelichting op de gedragsregels", aldus de NOvA.

Mede op grond van uitspraken van de tuchtrechter heeft de algemene raad een rijtje risico's vastgesteld, zoals wanneer anderen dan de cliënt zeggenschap hebben of invloed uitoefenen over de wijze waarop de advocaat het interne feitenonderzoek uitvoert, of wanneer intern feitenonderzoek wordt uitgevoerd naar mogelijke onregelmatigheden waarbij de advocaat of diens kantoor eerder, bijvoorbeeld adviserend, betrokken is geweest, en wanneer de resultaten van het interne feitenonderzoek niet (uitsluitend) aan de cliënt worden uitgebracht, maar direct aan een derde.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.