Nieuws

RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2021-5: Ontwerp-alinea's hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen uitgebracht.

Onderwijsinstellingen ontvangen een jaarlijkse normatieve rijksbijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de bekostiging van de onderwijsactiviteiten. Deze rijksbijdrage wordt verwerkt in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. Op deze wijze worden de baten en de lasten toegerekend aan hetzelfde boekjaar.

Vanaf boekjaar 2021 kan het ministerie van OCW naast de normatieve rijksbijdrage tevens aanvullende middelen aanmerken als een niet-normatieve rijksbijdrage die bestemd zijn voor een specifiek doel. Hoofdstuk 660 bevat nog geen bepalingen voor de verwerking en presentatie van deze niet-normatieve rijksbijdragen. De RJ stelt via deze RJ-Uiting voor om nadere bepalingen in hoofdstuk 660 toe te voegen voor de verwerking en presentatie van niet-normatieve rijksbijdragen. Met de voorgestelde bepalingen wordt beoogd de niet-normatieve rijksbijdragen toe te rekenen aan de periode waarin de bestedingen worden gedaan.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.