Nieuws

ING: 'Hogere tarieven accountants door personeelskrapte en digitalisering'

Tarieven in de accountancybranche zijn voor het derde jaar op rij met ten minste 2 procent gestegen. Vooral de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden sterk.

Dit blijkt uit het nieuwe Vooruitzicht Accountancy van ING Research. De omzet van de kantoren nam in 2020 vanwege de tarievenstijging met 2,1 procent toe. Bij de auditpraktijk stegen de tarieven met 2,9 procent, bij de financiële administratie met 2,5 procent. Naar verwachting stijgen de tarieven ook in 2021 met minimaal 2 procent. "Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de hogere personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt en voor de benodigde investeringen in digitalisering", aldus ING.

Na een lichte dip vorig jaar, laat de accountancysector in 2021 en 2022 weer volumegroei zien, met respectievelijk 1,5 procent en 3 procent. De volumegroei in gefactureerde uren wordt in 2021 nog enigszins beperkt doordat veel bedrijven vanwege de grote onzekerheid nog terughoudend zijn met het doen van investeringen. Hierdoor neemt de vraag naar fiscaal en/of financieel advies nog niet snel toe.

De grootste uitdagingen voor de sector zijn nijpende personeelstekorten, strengere wet- en regelgeving en investeringen in digitalisering. "Deze leiden tot hogere kosten, welke deels worden gecompenseerd door hogere tarieven voor de klant. Naar verwachting stijgen de tarieven in 2021 dan ook voor het vierde jaar op rij met meer dan 2 procent. Met name kleinere accountantsorganisaties zullen zich vanwege de benodigde grote investeringen voor digitalisering en meer regelgeving beraden op hun strategische koers", aldus de onderzoekers.

Herstel

De relatief stabiele accountancysector ondervond in 2020 enige hinder van de coronacrisis, resulterend in een lichte krimp van het aantal gefactureerde uren met 0,1 procent. Na deze lichte dip volgt in 2021 herstel met een verwachte volumegroei van 1,5 procent. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgen voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies.

De groei wordt in 2021 nog enigszins beperkt doordat er nog altijd veel onzekerheid is in de markt met betrekking tot het verloop van de coronacrisis. Hierdoor zijn bedrijven dit jaar mogelijk nog terughoudend met het doen van investeringen, waardoor de vraag naar fiscaal en/of financieel advies dit jaar waarschijnlijk minder snel toeneemt. In 2022 wordt een verder herstel verwacht naarmate de onzekerheid uit de markt verdwijnt.

Krappe arbeidsmarkt

De accountancybranche kampt al geruime tijd met een krappe arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2021 ligt het aantal openstaande vacatures in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder meer advocaten, consultants en accountants onder vallen, met 45 per 1.000 banen weer op het niveau van eind 2019. ING: "Doordat goede accountants nog altijd schaars zijn, onder meer door concurrentie vanuit het bedrijfsleven en een lagere instroom van studenten, zorgt dit bij één op de drie accountantskantoren voor een rem op de groei."

Digitalisering

Naast personeelskrapte is verdere digitalisering een grote uitdaging voor de sector. De ING concludeert dat het nog regelmatig een uitdaging is mkb-klanten zover te krijgen om de administratie volledig digitaal te doen. Verder wordt er volgens het onderzoek binnen de sector nog veel te weinig gebruik van gemaakt van de mogelijkheden van data-analyse.

"Digitalisering en het voldoen aan de kwaliteitseisen als gevolg van strengere wet- en regelgeving vergen grote investeringen, waar schaalgrootte voor nodig is", stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. "Met name kleinere accountantsorganisaties zullen zich daarom beraden op hun strategische koers, waarbij ze de keuze hebben uit schaalvergroting door middel van fusies en overnames, specialisatie in bijvoorbeeld samenstel- en advieswerk of in een specifieke sector, of gaan samenwerken met andere partijen zodat een bredere dienstverlening kan worden aangeboden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.