Nieuws

Verdere stijging van het aantal IAF's bij Nederlandse beursfondsen

Het aantal Internal Audit Functies (IAF) bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is verder gestegen. Daar waar nog geen IAF is, is de kwaliteit van de uitleg echter nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit de derde Internal Audit Monitor door IIA Nederland in samenwerking met ONE Risk Advisory.

In het rapport worden de belangrijkste ontwikkelingen van IAF's bij in Nederland beursgenoteerde vennootschappen geschetst, zoals de ontwikkeling in het aantal IAF's en de verschillende verschijningsvormen (intern, uitbesteed, gecombineerd) over de boekjaren 2016-2020.

Eind 2016 beschikte 52 procent van de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen over een IAF. Eind 2020 was dit gestegen naar 67 procent. Terwijl (vrijwel) alle AEX- en AMX-fonsen een IAF hebben, ontbreekt deze nog vaak bij de AScX- en lokale fondsen.

Combinatie

Het rapport besteedt speciale aandacht aan de combinatie van risicomanagement en internal audit, een combinatie die in de praktijk regelmatig voorkomt en waarover vaak discussie is, aldus de beroepsvereniging. "Combinaties van internal audit en risicomanagement zijn volgens de IIA-standaarden geen taboe en sluiten in sommige situaties beter aan op de wensen van bestuurders. Dit vereist wel een aantal compenserende maatregelen om het geheel van governance-rollen, en de essentiële onafhankelijkheid van de IAF daarin, te waarborgen."

De Internal Audit Monitor 2021 is beschikbaar op de site van IIA-Nederland.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.