Nieuws

Commissie MKB werkt aan duurzaamheid en compliance in mkb-praktijk

Een digitale tool moet accountants in de mkb-praktijk helpen bij het tijdig en goed inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Een nieuw onderzoekscentrum is gestart. Ook duurzaamheid staat op de mkb-agenda.

Dat blijkt uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB van de NBA, dat recent is gepubliceerd samen met het Jaarverslag 2021 van de commissie.

In 2021 zijn afspraken gemaakt met het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) over het tijdig overleggen over regelgeving die de mkb-praktijk raakt. "We zijn niet tegen nieuwe regelgeving, maar die moet wel uitvoerbaar en beheersbaar zijn voor het mkb-segment", aldus Steef Visser, voorzitter van de Commissie MKB. Belangrijk is het helder en beknopt aangeven wat voor de mkb-accountant of het mkb-kantoor relevant is. "Een soort mkb-toets op de NBA-regelgeving dus."

Zo heeft de commissie zich actief gemengd in de discussie over het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit. "Zonder betrokken te zijn geweest bij de discussie vooraf en de besluitvorming bleek opeens dat vrijwillige controles in het niet-Wta-domein hier ook onder zouden vallen", legt Visser uit. "Dat is voorlopig van de baan."

Onderzoekscentrum

Samen met de SRA heeft de Commissie MKB in 2021 een aantal projecten opgezet ten behoeve van de mkb-accountant, zoals een nieuw Onderzoekscentrum MKB. Dit onderzoekscentrum draait inmiddels en richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de mkb-praktijk. "We verwachten dat er vier tot zes praktijkgerichte onderzoeken per jaar plaatsvinden. Hiermee krijgen mkb-accountants, na de opheffing van NEMACC, weer een op dit segment gericht onderzoekscentrum."

Aandacht was er daarnaast voor de mkb-bundel en de helpdesk. Het sterk gestegen aantal helpdeskvragen geeft aan dat de NBA heel relevant is voor de leden, benadrukt Visser. De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar ook input gegeven voor de inhoud van webinars uit het succesvolle NBA Helpt-programma, opgezet direct bij de start van de coronacrisis.

Plannen voor 2022

Een belangrijk project uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB is COMPact, wat staat voor COMPliance en ACTeren. De commissie wil met de implementatie van deze digitale tool mkb-accountants via (push)berichten activeren om tijdig en goed geïnformeerd in te spelen op geldende of naderende wet- en regelgeving.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de inhoud van de tool en aan de technische uitwerking en vormgeving, inclusief doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare brochures en hulpmiddelen van de NBA.  "We verwachten de tool in 2022 aan de mkb-accountants ter beschikking te kunnen stellen", aldus Steef Visser.

Duurzaamheid

De vanaf 2023 geldende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie heeft ook voor het mkb grote gevolgen. Enerzijds omdat mkb-bedrijven door hun afnemers in het kader van ketenaansprakelijkheid gevraagd kunnen worden aan te geven wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. En anderzijds omdat mkb-bedrijven direct de consequenties kunnen ondervinden van het klimaatbeleid.

Zo zal de verplichting dat onder meer kantoorpanden en winkels vanaf 2023 maximaal een C-label moeten hebben, kunnen leiden tot afwaardering van deze panden, of tot aanzienlijke investeringen. "En mkb-bedrijven kijken voor ondersteuning dan vooral naar hun accountant", meent Visser.

De Commissie MKB wil verder onderzoeken of het mogelijk is dat een mkb-kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht. Ook blijft de commissie betrokken bij de actualisering van campagne-uitingen voor de in het najaar van 2021 gestarte mkb-campagne, die in 2022 wordt voortgezet.

Ten slotte wil de commissie aandacht besteden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, allereerst door dit te agenderen binnen de NBA. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de instroom in het beroep als naar de uitstroom uit het openbaar beroep.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.