Nieuws

Heffing voor energieproducenten vraagt mogelijk inzet van accountants

Een nieuwe wet moet aan energieproducenten een heffing opleggen voor inkomsten boven een vrijgesteld bedrag per megawattuur (MWh). Voor controle van de administratieve vastlegging wordt in het concept wetsvoorstel ook de accountant genoemd.

Met het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing' wordt aan elektriciteitsproducenten in Nederland tijdelijk een heffing opgelegd voor marktinkomsten boven een vrijgesteld bedrag per MWh. Die heffing is verplicht op basis van een EU-verordening, uitgevaardigd in verband met de hoge energieprijzen.

De heffing beperkt de marktinkomsten van de producenten in de periode december 2022-juni 2023, door een eenmalige heffing achteraf. Een 'marktinkomstenverslag' over die periode is de basis voor die aangiftebelasting.

Rol accountant

In hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel, dat gaat over het marktinkomstenverslag en de administratieplicht, wordt door de overheid een rol toebedeeld aan de accountant (artikel 12.5): "Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het marktinkomstenverslag moet worden geverifieerd door een accountant of andere verificateur, en kunnen daarover nadere regels worden gesteld."

Ook in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt de accountant gememoreerd, maar wordt gesproken van verificatie door een accountant "in bepaalde gevallen". Elders in de MvT valt over de berekening van de marktinkomsten te lezen: "Die berekening geschiedt door de betrokken bedrijven zelf, met indien de ministeriële regeling dit voorschrijft een verificatie door een accountant of verificateur."

Consultatie

Volgens de opstellers van de MvT raakt de tijdelijke heffing en het moeten rapporteren over de belastbare marktinkomsten zo'n vijftienhonderd installaties. De conceptwet is op 27 januari door het ministerie van Financiën en het ministerie van EZK gepubliceerd ter consultatie; reageren kan tot 16 februari aanstaande.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.