Tuchtrecht

Geen uitstel, maar ook geen nieuwe maatregel voor 'kasgraaier'

De derde klacht tegen de ex-penningmeester van de Mercedes-Benz-club is weliswaar deels gegrond, maar de Accountantskamer ziet geen reden voor een derde doorhaling. De ziekelijke accountant is immers al maximaal gestraft. Bovendien is een amourette op het werk niet verboden.

Accountantskamer

Zaaknummers:
16/2547 Wtra AK
Datum uitspraak:
30 augustus 2017
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2017:54

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent verduistert als penningmeester van de Mercedes-Benz Club Nederland een kwart miljoen euro. Na een klacht van de NBA haalt de Accountantskamer zijn inschrijving door en verbindt daar de maximale termijn aan waarop hij zich niet opnieuw mag inschrijven. Na een tweede klacht, deze keer van zijn oude accountantskantoor, wordt de AA opnieuw doorgehaald.

Een notaris uit Oss heeft de accountant lange tijd over de vloer gehad om de financiële administratie en jaarrekening op orde te brengen na kritiek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De accountant stuurt een factuur van:

 • 23.962,50 euro ex btw voor het reconstrueren van de jaarrekening 2010;
 • 36.975 euro ex btw voor het aanpassen van de jaarrekening 2011;
 • 12.562 euro ex btw voor het opstellen van de jaarrekening 2012.
 • Volgens de opgave van het kantoor van de accountant zouden de kosten voor de accountantswerkzaamheden bij een normaal notariskantoor, dat jaarlijks 1000 tot 1500 akten passeert, uitkomen op 14.269 euro per jaar.

Haar klacht over de ruime declaratie en het werk van deze accountant wordt in hoger beroep ongegrond verklaard. Met een nieuwe klacht neemt de notaris de accountant nogmaals onder vuur.

Klacht

De accountant heeft:

a. ongevraagd rekeningen met een frauduleuze verwerking van btw gecrediteerd;

b. een absurd hoog aantal uren besteed aan zijn werkzaamheden;

c. fraude gepleegd bij de Mercedes-Benz Club Nederland en heeft de notaris opgelicht om die schade te compenseren;

d. samenstellingsverklaringen verstrekt bij nooit samengestelde jaarrekeningen;

e. zijn werkzaamheden voor het notariskantoor abrupt beëindigd;

f. zijn geheimhoudingsplicht tegenover de notaris geschonden;

g. zich niet gehouden aan de afspraken;

h. in strijd met de afspraken geen zakenadministratie gevoerd in de boekhouding;

i. een privérelatie aangeknoopt met een medewerkster van het notariskantoor.

Oordeel

Klachtonderdeel a is niet-ontvankelijk, want te laat ingediend. Klachtonderdeel b is niet-ontvankelijk voor zover dit te laat is ingediend en voor de rest ongegrond. De klachtonderdelen c, f en i zijn ongegrond. De klachtonderdelen d, e, g en h zijn deels gegrond.

Ad b Gedeclareerde uren

De notaris heeft dit klachtonderdeel onvoldoende onderbouwd. Zij heeft weliswaar een globaal overzicht gegeven van de berekende uren en bedragen en de (gebruikelijke) kosten van de accountancywerkzaamheden voor een notariskantoor. Maar op de zitting heeft zij erkend dat de accountant de gedeclareerde uren wel op haar kantoor aanwezig was en dat zij geen concrete aanwijzingen heeft dat deze uren niet besteed zouden zijn aan werkzaamheden voor het notariskantoor.

Dat de accountant boekingen en rapportages handmatig heeft gegenereerd en dus niet efficiënt heeft gewerkt is op zichzelf niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dat hij de werkzaamheden onnodig langzaam heeft uitgevoerd, heeft zij niet toegelicht. De vergelijking met doorsnee-notariskantoren zegt niet voldoende. De notaris heeft dit klachtonderdeel dus onvoldoende onderbouwd.

Ad c Compenserende oplichting

De notaris heeft totaal niet aannemelijk gemaakt dat de hoge facturen waren bedoeld om de financiële gevolgen van de fraude bij de Mercedes-Benz Club te compenseren. Het blijft bij een vermoeden.

Ad d Verklaringen zonder samenstelling

De accountant heeft geen jaarrekeningen samengesteld voor de notaris. Volgens de accountant had hij daarvoor geen opdracht gekregen en was hij er “uit kostentechnische overwegingen” maar nooit aan begonnen. Het BFT wilde een jaarrapportage in een BFT-sjabloon. De notaris heeft niet aannemelijk gemaakt dat de accountant wel degelijk jaarrekeningen moest samenstellen.

De accountant heeft desondanks in 2013 en 2015 verklaard dat hij de jaarrekeningen 2012 respectievelijk 2014 heeft beoordeeld. Dit is onprofessioneel gedrag, omdat hij met die onwaarheden het accountantsberoep in diskrediet brengt. Integer is het evenmin.

Ad e Abrupt vertrek

De accountant geeft toe dat hij zijn werkzaamheden abrupt en zonder enige aankondiging heeft gestaakt. “Vanwege de opgesomde omstandigheden” zag hij naar eigen zeggen geen andere optie dan het teruggeven van de opdrachten. Met die omstandigheden doelt hij op vermeend intimiderend gedrag door de partner van de notaris en op haar betalingsgedrag.

De notaris bestrijdt dat haar partner zich intimiderend heeft gedragen. De accountant heeft dat in zijn opzeggingsbrief ook niet genoemd als reden. Maar los daarvan moet een accountant bij het beëindigen van zijn werkzaamheden een zorgvuldige belangenafweging maken tussen zijn eigen belang en de belangen van zijn cliënt. De accountant heeft die afweging niet gemaakt, terwijl hij wist dat het BFT een bijzonder onderzoek was begonnen.

Ad f Geheimhoudingsplicht

Zo noemde hij de namen van de bankinstellingen waar de notaris bankiert en waaronder de Mercedes-Benz Club later beslag liet leggen. Verder beweerde de club in het beslagverzoek dat de notaris de schadevergoeding van 30.000 euro, die zij ontving van een voorganger van de accountant, zou hebben besteed aan de aanschaf van een camper van het merk Hymer.

Volgens de notaris moet de club deze informatie wel hebben ontvangen van de accountant. Haar partner heeft een camper gekocht, van een ander merk. De accountant bestrijdt de aantijging en de notaris kan die niet onderbouwen.

Ad g Schending afspraken

Volgens de notaris had zij met de accountant afgesproken dat hij:

 • de schadevergoeding van 30.000 euro zou ontvangen tegen finale kwijting;
 • aan de hand van zijn urenoverzichten inzichtelijk zou maken hoeveel tijd hij kwijt was aan de begeleiding van een juridisch adviseur.

Dat de accountant akkoord was met de eerste afspraak heeft de notaris niet kunnen aantonen. Dat hij de tweede afspraak heeft geschonden, is daarentegen wel aannemelijk geworden.

Ad h Geen zakenadministratie

De accountant heeft volgens de notaris de financiële administratie gedaan in AFAS. Met dat pakket kun je echter geen boekhouding bijhouden van de derdengelden van het kantoor. Daarom is het voor de notaris onmogelijk om per transactie het verloop van de derdengelden na te gaan. Uit een rapport van een andere AA blijkt dat in de boekhouding over 2012 tot en met 2015 de financiële feiten over derdengelden zijn vastgelegd in een sub-administratie. De gevoerde administratie voldeed daarmee inderdaad niet aan de eisen die de Administratieverordening stelt aan een notariskantoor.

Ad i Amourette op het werk

Er is geen beginsel of voorschrift dat een accountant verbiedt een privérelatie aan te gaan met een medewerk(st)er van een cliënt. De notaris heeft niet uitgelegd waarom zo’n relatie in dit geval ontoelaatbaar zou zijn.

Maatregel

Geen. Aan de accountant is al een doorhaling met een maximaal herinschrijvingsverbod opgelegd. De verzuimen in deze zaak vormen geen aanleiding om naast dit maximum een extra of verzwarende maatregel op te leggen.

Annotatie Lex van Almelo

In deze zaak heeft de accountant het beroep in diskrediet gebracht door:

 • (beoordelings)verklaringen af te geven zonder dat hij de jaarrekeningen had samengesteld;
 • zijn klant pardoes in de steek te laten, terwijl hij haar problemen met de toezichthouder moest oplossen;
 • een afspraak over urenverantwoording te schenden.

De Accountantskamer vindt de vergrijpen niet zwaar genoeg om de maximale straf te verzwaren. Die extra maatregel had alleen een boete kunnen zijn. Of de accountant die had kunnen of willen betalen valt te betwijfelen.

De accountant blijkt in het buitenland te zitten en wilde aanvankelijk niet naar Zwolle komen voor de behandeling van zijn zaak. Blijkens de uitspraak heeft hij driemaal gevraagd om uitstel van de zitting. De eerste keer wegens een verkeersongeval, de tweede keer vanwege knokkelkoorts en de derde keer wegens een bacteriële infectie, waarvoor hij penicilline zou slikken.

Die infectie zou hem verhinderen om naar Nederland te vliegen. Hij heeft de aandoening niet kunnen staven met een medisch attest of recept. Hij stuurde de Accountantskamer een foto van een potje Fluimicil zuigtabletten. Dit is een slijmoplossend middel en geen antibioticum. De Accountantskamer verleende begrijpelijkerwijs geen uitstel.

Hij is niet voor niets naar de zitting gekomen. Het merendeel van de verwijten heeft hij kunnen weerleggen. Toch heb ik de indruk dat de notaris wel de dupe is geworden van de praktijken van deze accountant. Zij staat echter opnieuw met lege handen.

Mooi is in ieder geval dat we nu weten dat je rustig een liefdesrelatie mag aanknopen met een personeelslid van jouw klant.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.