Tuchtrecht

Beëindiging opdracht niet duidelijk gecommuniceerd

Een accountant-administratieconsulent stopt met zijn werkzaamheden voor een firma met twee ruziënde vennoten, maar informeert één van die vennoten daar niet over. In hoger beroep wordt de accountant alsnog gewaarschuwd.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
18/1912
Datum uitspraak:
23 juli 2019
Oordeel:
hoger beroep deels gegrond / klacht alsnog deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing i.p.v. geen maatregel
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2019:309

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Twee echtelieden exploiteren enkele winkels. Zij zijn via hun persoonlijke bv’s ieder vennoot van een vennootschap onder firma. De twee krijgen een conflict en procederen over de afwikkeling van de firma.

Een accountant-administratieconsulent was van 1993 tot 2016 de huisaccountant van de firma en de bv’s van de vennoten. Hij stelde onder meer de jaarrekeningen samen en had over de jaarrekeningen doorgaans contact met de man. Per 1 april 2017 heeft de accountant zich laten uitschrijven uit het register van de NBA.

De vrouw klaagt er in februari 2018 bij de Accountantskamer over dat de oud-accountant:

a. signalen heeft genegeerd over de ernstige situatie van de firma, die was veroorzaakt door frauderende praktijken van de man;

b. had toegezegd in de ontstane conflictueuze situatie de kant te kiezen van de vrouw, maar uiteindelijk toch de belangen heeft behartigd van de man, zonder de vrouw daarover te informeren en zelfs een samenwerkingsverband is aangegaan met de man;

c. bij de rechter een verklaring heeft afgelegd ten behoeve van de man, die feitelijk onjuist is en daarmee heeft gefaciliteerd dat de man onrechtmatig 116 duizend euro kon onttrekken aan de vennootschap onder firma.

De Accountantskamer verklaart de klachtonderdelen a en b ongegrond en klachtonderdeel c niet-ontvankelijk.

De vrouw gaat in hoger beroep.

Beroepsgronden

De Accountantskamer heeft ten onrechte:

 1. de ingediende klachten samengevat tot drie klachtonderdelen; het college moet alle onderdelen alsnog behandelen;
 2. klachtonderdeel a ongegrond verklaard, omdat de accountant bewust heeft nagelaten haar te informeren over diverse betalingen door haar man en signalen over de ernstige situatie van de firma genegeerd;
 3. klachtonderdeel b te beperkt opgevat, omdat dit ook het verwijt omvat dat de accountant is gestopt met zijn accountantswerkzaamheden voor de vrouw zonder haar daarover te informeren;
 4. klachtonderdeel c – over de onjuiste en nadelige verklaring van de accountant – niet-ontvankelijk verklaard.

Oordeel

Het hoger beroep is deels gegrond voor wat betreft grond 3 en voor de rest ongegrond.

Ad 1 Samenvatting

De vrouw heeft onvoldoende concreet onderbouwd welke klachtonderdelen en welke handelingen van de accountant de Accountantskamer niet heeft betrokken bij de samenvatting van de klachtonderdelen en wat het college in dit verband feitelijk zou moeten onderzoeken.

Ad 2 Dubieuze betalingen

Volgens de accountant had hij niet de opdracht om bij het samenstellen van de jaarrekening extra goed te kijken naar eventuele gedane dubieuze betalingen en op specifieke betalingen door de man had hij geen zicht. Ook in hoger beroep heeft de vrouw volgens het college geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij de accountant ondubbelzinnig de opdracht heeft gegeven om haar te informeren over alle overboekingen van vreemde bedragen door de man.

Het verzoek per e-mail aan de accountant overtuigt niet: “(…) zou jij 1 dag in de week op kantoor kunnen zijn bij ons, en als ik iemand vind die bepaalde zaken kan overnemen (…), of jij er dan ook bij kan zijn bij die overdracht? Zodat we A zeker weten dat alles verteld wordt…”

Ad 3 Stoppen

De accountant wijst erop dat hij:

 • de werkzaamheden voor vrouw en de firma begin 2016 heeft overgedragen aan een andere accountant;
 • hij begin 2017 volledig uit beeld was;
 • wel degelijk objectief heeft gehandeld.

Het college is het met de vrouw eens dat de Accountantskamer klachtonderdeel b ruimer had moeten opvatten. De kamer had ook een oordeel moeten vellen over het verwijt dat de accountant zijn werkzaamheden voor de firma niet duidelijk en niet ondubbelzinnig heeft beëindigd.

Als een accountant zijn werkzaamheden beëindigt, moet hij hierover duidelijk tegenover zijn opdrachtgever, bijvoorbeeld door de beëindiging schriftelijk te bevestigen. Op de zitting van het college heeft de accountant erkend dat hij noch schriftelijk noch anderszins duidelijk heeft gemaakt aan de vrouw dat hij zijn werkzaamheden voor de firma heeft beëindigd. Door dit na te laten heeft hij in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De vrouw heeft echter niet aangetoond dat de accountant niet objectief was.

Ad 4 Onjuiste verklaring

Toen de accountant in september 2017 de verklaring opstelde en aflegde, was hij geen accountant-administratieconsulent meer. Op grond van artikel 42 van de Wet op het accountantsberoep is de accountant onderworpen aan tuchtrechtspraak op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ter zake van enig handelen of nalaten bij de uitoefening van zijn beroep. Volgens artikel 1 is een accountant een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.

Met ingang van 1 april 2017 is de accountant uitgeschreven uit het accountantsregister, terwijl de verklaring in september 2017 is afgelegd. De Accountantskamer heeft dit klachtonderdeel daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Nieuwe hoger-beroepsgronden

In hoger beroep heeft de vrouw nog meer verwijten aangevoerd, maar die zijn niet terug te voeren op de oorspronkelijke klacht. De klacht uitbreiden in hoger beroep is volgens vaste rechtspraak van het college niet toegestaan, zie bijvoorbeeld deze uitspraak.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Het is volgens vaste tuchtrechtspraak niet verplicht maar wel raadzaam om de opdracht schriftelijk te bevestigen. In deze uitspraak zegt het college hetzelfde over het beëindigen van de opdracht. De accountant moet daarover duidelijk zijn tegenover de opdrachtgever, in dit geval twee vennoten. De opdracht schriftelijk beëindigen is wel zo duidelijk; ook voor het dossier.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.