Arbeidsrecht

146 keer te laat: reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer komt in twee jaar tijd 145 keer te laat op zijn werk. Maar wanneer de werkgever bij de 146ste keer besluit de werknemer te ontslaan, loopt dat totaal onverwachts af.

Carolin Vethanayagam

Herhaaldelijk te laat komen kan een dringende reden voor ontslag op staande voet zijn. Maar dan doet een werkgever er goed aan hier niet al te mild in te zijn, bleek onlangs uit een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (GiEA)van 28 februari 2017.

De werknemer in kwestie is sinds 2008 in dienst bij de werkgever. In het jaar 2014 verschijnt de werknemer 80 keer te laat op het werk en in het jaar 2015 65 keer. Op 20 januari 2016 is de werknemer wederom te laat, waarna de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat. De vraag was of dit rechtsgeldig was.

146ste keer

De Rechtbank vond van niet. Hoewel de werknemer objectief gezien een dringende reden had gegeven aan de werkgever voor een ontslag op staande voet, meende de Rechtbank dat dit subjectief gezien niet of onvoldoende het geval was.

De Rechtbank oordeelt namelijk dat zonder afdoende uitleg - die ontbreekt - niet valt in te zien of niet te begrijpen is waarom nu juist bij de 146ste keer te laat komen niet meer van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer hangende een gewone ontbinding of een andere procedure, te laten voortduren.

Tijdig actie

In het geval dat een werknemer steeds te laat op het werk verschijnt, is het dus zaak dat de werkgever tijdig actie onderneemt. Zo doet de werkgever er goed aan om de werknemer schriftelijk te wijzen op het herhaaldelijk te laat komen en de werknemer te waarschuwen voor ontslag op staande voet, indien de werknemer zijn gedrag niet aanpast.

Ook moet de werkgever, indien er geen verandering optreedt, daad bij woord voegen en daadwerkelijk tot ontslag op staande voet van de werknemer overgaan. Bij gebreke hiervan vormt te laat komen geen dringen reden (meer) voor ontslag op staande voet. 

Carolin Vethanayagam is advocaat bij Linea Recta Advocatuur.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.