Accountant Q2 2018

Vrij om te kiezen
Column Pieter Jongstra

FYI

Vrij? Je bent helemaal niet vrij!
Alleen als we mentaal vrij zijn komen we tot goede afwegingen. Die vrijheid is essentieel voor een objectieve blik en is daarmee een van de pijlers van het accountantsvak. De werkelijkheid is echter dat zowel teams als mensen flinke ontwerpfouten bevatten die uw mentale vrijheid stevig beknotten.

Hoe vrij is de zzp-accountant?
Als er ooit een goed moment is geweest om als accountant voor een vrij bestaan als zzp’er te kiezen, dan moet dat wel nu zijn. Aan alle kanten wordt getrokken aan financials. Maar grote vraag is waar ze voor worden ingezet. Als extra handjes, of voor specifieke expertise? En is het vrije bestaan wel zo vrij als gedacht?

Denken zonder druk
Visionairs weten het zeker: nog even en het is gebeurd met de professionele oordeelsvorming door de controlerend accountant. Zelf nadenken? Wat is dat voor onzin?

Een echte voorzitter
Pieter Jongstra neemt na drie jaar voorzitterschap afscheid van het bestuur van de NBA. Hij houdt evenveel van het accountantsvak als van bestuurlijk werk, zegt hij. “Het gaat er niet om geliefd te zijn, maar om gerespecteerd te worden”.

De PSU van Jeroen Giessen

Op zoek naar de balans
Vroeger kon je met een paar zitzakken, een extra dag vaderschapsverlof en een roeimachine in een stoffig kelderkamertje nog te boek komen te staan als vooruitstrevende werkgever. Die tijden zijn voorgoed voorbij; de werknemer van nu verwacht meer faciliteiten en meer vrijheid.

Becijferd: niet vrij

VvMU
Column Marc Schweppe

Academische vrijheid, academische helden
Naast verschillen bestaat er ook een belangrijke overeenkomst tussen de beide universiteiten waaraan ik verbonden ben: de academische vrijheid staat voorop. En dat is wat ik het meest koester.

Op naar robotisering van de audit
Nieuwe vormen van dienstverlening? Robotisering van werkzaamheden? De big four zijn er volop mee bezig, maar ook enkele middelgrote kantoren. “Het werk van accountants wordt slimmer, beter en anders.”

Puntjes en paaltjes
Column Margreeth Kloppenburg

'Voor elkaar zorgen'
Corruptie is en was er altijd, overal. Maar is het overal even ontwrichtend? ‘De kans dat men elkaar de bal toespeelt is heel groot’.

Zoom: vrijwilligerswerk

Ondertussen op Accountant.nl

Geknipt en geschoren
Anneke van Zanen-Nieberg

'Accountants ervaren te weinig professionele ruimte'
Anna Gold heeft nadrukkelijke opvattingen over de effecten van negatieve berichtgeving in de media, de beperkte relatie tussen compliance en kwaliteit en de noodzaak tot streven naar openheid zonder angst. Tweede uit de serie interviews met hoogleraren uit de categorie 'unusual suspects’.

Komt een man bij de tandarts
Column Gideon Folkers

Art of accounting
'Calcutta merchant'

Bronnen
Boeken, Digitaal, Verplichte kost, Out of Print.

NBA Nieuws
NBA publiceert ‘Vernieuwingsagenda’, Communicatie over continuïteit moet beter, Kompas voor controlekwaliteit, Kwaliteitsgerichte cultuur, MCA wil meer vaart en diepgang, Jaaroverzicht 2017.

Accountant Q1 2018