Accountant Q1 2018

Het verschil maken
Column Pieter Jongstra

Diepe zakken
De kaarten zijn lang geleden geschud in de accountancymarkt. Critici ageren tegen een gebrek aan concurrentie. Toch zijn er signalen dat de lakens kunnen worden opgeschud. Belangrijke succesfactor voor nieuwe toetreders: diepe zakken.

De scheerstoel van de media
Accountantskantoren onderhouden niet altijd warme banden met de media. Zij beroepen zich op hun geheimhoudingsplicht. Dat kan op korte termijn werken, maar het is niet effectief om stil te zitten als je geschoren wordt.

Staat de accountant zijn mannetje?
Is de accountant een angsthaas geworden, die nauwelijks nog in staat is zijn mannetje te staan tegenover bestuurders? Wie de kranten erop na slaat, zou dat beeld kunnen krijgen. Maar wat zeggen professionals over de praktijk?

'We willen niet alleen fouten opsporen en bestraffen'
Gerben Everts geeft sinds 2011 vorm aan het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties. Dat doet hij uit volle overtuiging. "Als accountants niet goed functioneren, wordt het een drama."

De PSU van Roxanne Rijnbergen
Een frisse wind in de top
Bestuurders van buiten zouden kunnen zorgen voor de vernieuwing die nodig is om het publieke belang beter te dienen. Maar voorbeelden van externe bestuurders zijn schaars in de accountancy.

Becijferd: grootst

Machtsmisbruik
Column Marc Schweppe

Kennis is macht, kennis delen is machtig
Om van elkaar te kunnen leren moet je kennis delen. Een platform van accountants en toezichthouders gaat met elkaar in gesprek, om samen het beroep beter te maken.

Wel of niet de eed afleggen
Column Margreeth Kloppenburg

Zoom: Busy season

Geknipt en geschoren: Anne-Marike van Arkel

'We moeten retoriek bestrijden!'
Willem Buijink staat bekend als aimabele wandelende boekenkast. Hij houdt ook van actie. De eerste in een reeks interviews met hoogleraren uit de categorie unusual suspects.

Uit de vuilnisbak
Column Gideon Folkers

Bronnen
Boeken, Digitaal, Verplichte kost, Out of Print.

Art of Accounting
'The tête-à-tête'

NBA Nieuws
Stuurgroep Publiek Belang publiceert green paper over structuurmodellen, Harm Mannak interim-directeur NBA, Accountants voor schrappen regels in zorg, NBA publiceert consultaties NOCLAR.

Accountant Q4 2017