Nieuws

Promovenda: Ondernemingen verstrekken niet de gewenste risico-informatie

Sluit de informatie gegeven in het jaarverslag aan op de informatiebehoefte van de stakeholders van beursgenoteerde ondernemingen? Onderzoekster Marijn van Daelen stelt dat de informatie die stakeholders via het jaarverslag krijgen niet voldoet aan hun informatiebehoefte.

Tevens geeft het proefschrift tien concrete bouwstenen die gezamenlijk een gestandaardiseerd format vormen om informatie over ondernemingsrisico's openbaar te maken. 

Van Daelen analyseerde wet- en regelgeving over de rol en verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor het risicomanagementsysteem en de openbaarmaking van informatie over dat systeem en de risico's die de onderneming loopt. Het onderzoek vergelijkt de wet- en regelgeving in de VS, EU, Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vanuit historisch perspectief tot aan de huidige situatie. Deze rechtsvergelijkende juridische studie heeft zij aangevuld met empirisch onderzoek op basis van een serie jaarverslagen van ondernemingen in bovengenoemde landen. 

Eerder onderzoek toonde al aan dat een gestandaardiseerd format om over risico's te rapporteren wenselijk is. De vraag is welke informatie het standaard format moet bevatten om aan te sluiten op de informatiebehoefte van stakeholders. Het promotieonderzoek geeft hiervoor tien bouwstenen. Deze bouwstenen reflecteren een verzameling van internationaal gepubliceerde documenten van wetenschappers, toezichthouders en belangenorganisaties. 

Haar onderzoek laat zien dat onder andere in de huidige risicorapportage het niet duidelijk is wat de risicobereidheid van de onderneming is. Hierdoor is het aan de lezer van het jaarverslag om te bedenken hoeveel risico een onderneming wil nemen. Evenmin wordt de waarschijnlijkheid dat het risico zich voor zal doen beschreven. 

Daarnaast geven de ondernemingen niet van de gerapporteerde risico's niet aan of ze allemaal even belangrijk zijn voor de onderneming. Ook de aanduiding van de potentiele impact van de risico's op de onderneming en de gedetailleerdheid van de beschrijvingen van de risico's sluiten in het merendeel van de jaarverslagen nog niet aan op de informatiebehoeften. 

Om deze mismatch tussen de gegeven risico-informatie in een jaarverslag en de gewenste risico-informatie weg te nemen is het nodig dat openbaarmaking van die informatie verplicht wordt gesteld. Verzoekt een belangenorganisatie om aanvullende risico-informatie dan reageren ondernemingen daar niet zichtbaar op. Dit in tegenstelling tot wanneer de risico-informatie verplicht openbaar gemaakt moet worden, zo toont het onderzoek aan. De Nederlandse Corporate Governance Code is hiervoor het meest geschikte middel. 

Marijn van Daelen (1980) is cum laude afgestudeerd in de rechten (Master Recht en Management). Ze is gedurende vijf jaar verbonden geweest aan de juridische faculteit, departement Business Law, van Tilburg University als docent en onderzoeker. Haar onderzoek richt zich op ondernemingsrechtelijke onderwerpen zoals corporate law, corporate governance, disclosure of information, risk management en compliance. 

Momenteel werkt Van Daelen bij Deloitte Risk Services aan governance, risk management en compliance opdrachten in uiteenlopende industrieën. Zij promoveert op 10 september aan de Universiteit van Tilburg.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.