Nieuws

KPMG: Grote ondernemingen geven nauwelijks inzicht in IT-toepassingen

Grote Nederlandse ondernemingen geven nauwelijks inzicht in de wijze waarop zij IT inzetten in de strategische bedrijfsvoering. Ze bieden weliswaar informatie over het gebruik van IT bij risicobeheersing en operationele besturing, maar zeggen weinig over de kansen die IT biedt en de strategische inzet ervan. Dat blijkt uit een analyse van KPMG.

Ruim 90 procent van de door KPMG onderzochte jaarverslagen vermeldt het onderwerp informatietechnologie. De informatie die gegeven wordt, vertoont echter weinig diepgang. De bedrijven besteden met name aandacht aan het gebruik van IT in het kader van risicobeheersing en de continuïteit van de onderneming.

Bijna 75 procent geeft aan hoe IT wordt ingezet om bijvoorbeeld datalekken en cybercrime te voorkomen. In ruim 60 procent van de verslagen worden de operationele mogelijkheden van IT genoemd. Daarbij gaat het vooral om kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen die met IT worden gerealiseerd. In minder dan 40 procent van de jaarverslagen wordt een relatie gelegd tussen IT en de strategie van de onderneming. 

Governance

Gemiddeld genomen is IT – infrastructuur, software en de mensen die er intensief bij betrokken zijn – goed voor zo’n 20% van het bedrijfsbudget, aldus KPMG. Er zijn geen aanwijzingen dat dat aandeel zal dalen, want het belang van IT neemt steeds verder toe.

In de recente wijzigingsvoorstellen voor de Corporate Governance code wordt nu op twee plaatsen een verwijzing gemaakt naar IT: de toepassing van IT moet worden behandeld in de audit commissie en minimaal één commissaris moet over specifieke ICT deskundigheid beschikken. Gezien het toenemende belang van IT is het echter de vraag of het onderwerp niet in aanwezigheid van het voltallige bestuur en de voltallige Raad van Commissarissen zou moeten worden besproken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.