Nieuws

Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd

Het Controleprotocol WNT 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering Topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2017.

Het controleprotocol is grondig herzien ten opzichte van de vorige versie. Het protocol is onder andere aangepast naar aanleiding van signalen vanuit de NBA over de onredelijk hoge administratieve lasten voor WNT-instellingen, met name door de controlelast voor accountants. De commissie Coziek van de NBA luidde in mei van dit jaar de noodklok over de complexiteit van de WNT. 

In reactie op Kamervragen hierover zegde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken toe om in overleg met de beroepsorganisatie binnen de grenzen van de wet te zoeken naar mogelijkheden om de lastendruk te verminderen. Het nieuwe protocol is in nauwe samenwerking met de sectorgroepen van de NBA tot stand gekomen.

In de toelichting bij het protocol wordt beschreven welke veranderingen er in het protocol zijn aangebracht. Het ministerie en de NBA verwachten dat de wijzigingen in het controleprotocol tot vermindering van de controlelast zullen leiden. Dat gaf ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gisteren aan tijdens een debat over de begroting van het ministerie, naar aanleiding van een vraag van VVD-Kamerlid Jan Middendorp.

Daarnaast is het protocol in opzet en structuur geüniformeerd op basis van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen van de NBA. 

» Controleprotocol WNT 2017

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.