Nieuws

Plasterk: overleg met NBA over controlelast Wnt

Minister Plasterk van Binnenlandse zaken neemt de zorgen van accountants over de complexiteit en controleerbaarheid van de Wet normering topinkomens (Wnt) “zeer serieus”. Plasterk gaat samen met onder andere de beroepsgroep kijken of de controlelast kan worden verminderd.

Dat schrijft de minister in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk naar aanleiding van het artikel Accountants willen stoppen met controle van topinkomens in het Financieele Dagblad van 13 juni. De commissie Coziek van de NBA luidde eind mei op deze site de noodklok over de enorme complexiteit van de Wnt, mede door de reeks wetswijzigingen na de invoering in 2013.

“Ik deel de mening dat de complexiteit van de controle het zicht niet mag ontnemen op de topinkomens in de (semi-)publieke sector. Ik deel ook de mening dat hierdoor de normering van topinkomens niet mag worden afgezwakt. De in het artikel aangehaalde deskundigen onderschrijven ook de doelstelling van de Wet normering topinkomens (WNT), maar maken zich zorgen over de hoeveelheid werk die de accountantscontrole met zich meebrengt, onder meer als gevolg van de complexiteit van de wet en aanpalende wet- en regelgeving. Het is primair aan de instelling om de WNT-informatie transparant te verantwoorden. De accountant is een sleutelfiguur bij de controle op de WNT. Ik neem de geuite zorgen dan ook zeer serieus”, aldus Plasterk.

“Een deel van de factoren die complexiteit veroorzaken, zoals het overgangsrecht, vormt een gegeven. Een ander deel, zoals de fiscale bepalingen betreffende loon, is breder van aard en inhoud. Ik ben bereid om samen met onder meer de beroepsgroep te bezien of er mogelijkheden zijn om binnen het doel en de kaders van de WNT de controlelast voor accountants te verminderen.”

In de beantwoording van vragen van Ingrid van Engelshoven (D66) over hetzelfde onderwerp geeft de minister aan dat hij daarbij denkt aan aanpassing van het jaarlijkse controleprotocol. Een afspraak voor overleg met de NBA is inmiddels gemaakt.

Accountant bij uitstek geschikt

De minister is niet van plan de controle op de naleving van de Wnt bij accountants weg te halen. Veel partijen hebben aangegeven inmiddels aan de wet gewend te zijn en vooral rust willen. Bovendien wordt controle niet eenvoudiger als anderen dan accountants de controle zouden gaan doen.

“En tot slot acht ik de accountant bij uitstek geschikt om de controle op de naleving van de WNT uit te voeren. Er is geen partij die dit effectiever en efficiënter kan doen. De accountant kent immers vanuit zijn jaarlijkse controle de instelling, de daar werkzame topfunctionarissen en de administraties en kan, waar nodig, de link leggen met andere specialismen.”

Naast PvdA en D66 heeft ook de VVD vragen over dit onderwerp gesteld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.