Nieuws

Wiebes: geen signalen ontvangen over desinteresse dga's in afkoop PEB

Het kabinet heeft geen signalen ontvangen dat veel dga’s niet geïnteresseerd zouden zijn in de afkoopmogelijkheid vanwege de per 1 januari 2017 herziene forfaitaire vermogensrendementsheffing.

Dat staat in een nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen. Volgens Wiebes kunnen de aanpassingen van de vermogensrendementsheffing zoals die met ingang van 2017 van kracht zijn geworden ook gunstig uitpakken voor dga's.

Volgens Wiebes komt dit omdat "het veronderstelde rendement bij een nettovermogen – dus na aftrek van schulden – van minder dan € 265.000 door de aanpassingen in box 3 juist lager uitvalt. Voor fiscale partners geldt dit voor een gezamenlijk nettovermogen van ongeveer € 530.000. Ik ga er dan ook van uit dat de gewijzigde regels rond de forfaitaire vermogensrendementsheffing van weinig invloed zullen zijn op de beslissing om al dan niet tot afkoop over te gaan."

Wiebes gaat in de nota verder nog in op enkele andere vragen over de uitfasering van het PEB en geeft aan dat hij erkentelijk is aan de Kamer "voor de voortvarendheid waarmee het wetsvoorstel is opgepakt".

Uitfasering PEB

Wiebes heeft het concept-beleidsbesluit Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) samen met de Nota naar aanleiding van het verslag over de novelle bij de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' begin februari naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin maart stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Streven is de maatregelen uit het wetsvoorstel op 1 april 2017 in te laten gaan. Wiebes denkt niet dat dit leidt tot een beperking van de mogelijkheden om het PEB af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. Dga’s die in 2017 willen afkopen zijn waarschijnlijk al met de voorbereidende handelingen hiervoor begonnen en hebben nog steeds tot en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken, aldus de staatssecretaris.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.