Nieuws

Stichting MKB Financiering stelt gedragscode in

Alle financiers die zijn aangesloten bij Stichting MKB Financiering (SMF) moeten vanaf vandaag voldoen aan de Gedragscode MKB Financiers.

De stichting heeft de gedragscode opgesteld in samenwerking met stakeholders, het ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland. Ook de AFM heeft de belangenclub geadviseerd, maar bemoeit zich volgens het Financieele Dagblad verder niet met het "zelfreinigend vermogen" van de sector voor alternatieve non-bancaire financiering.

Naast de Gedragscode komt er een onafhankelijk klachtenloket bij toezichthouder Kifid. "SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en één van de manieren om dit te realiseren is de opening van een onafhankelijk klachtenloket bij Kifid – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening- waar ondernemers terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben", aldus SMF.

Stichting MKB Financiering zegt de Gedragscode in te zetten "om de sector te professionaliseren en het vertrouwen van ondernemers in alternatieve (non-bancaire) financiering te vergroten. […] ‘Nieuwe’ financiers spelen een steeds belangrijkere rol en zijn naar schatting gezamenlijk verantwoordelijk voor 1,5 miljard euro financiering aan het Nederlandse mkb. Voor ondernemers betekent dit meer kansen om hun financieringsbehoefte te realiseren en dit is een positieve ontwikkeling voor het mkb. In de praktijk vinden ondernemers en adviseurs het vaak nog lastig om de juiste financier te vinden. In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden."

SMF maakt daarnaast bekend dat Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode, is benoemd als bestuurslid Governance met in die functie de verantwoordelijkheid voor het auditen van partijen die de Gedragscode ondertekenen. "Koelewijn vervult deze rol op persoonlijke titel als expert in de financiële sector", aldus SMF.

De Gedragscode MKB Financiers is beschikbaar op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.