Nieuws

Gemengde reacties op Klimaatakkoord

Op 28 juni heeft het kabinet het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen worden huishoudens ontzien. Voor de industrie komt er een beperkte CO2-heffing. De reacties op het akkoord zijn gemengd.

Het Klimaatakkoord is volgens het kabinet "eerlijk" en "haalbaar". De regering neemt de tijd voor de plannen en stelt dat maatregelen "stap voor stap" worden genomen. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland omschrijven de klimaatvoorstellen van het kabinet als "een politiek akkoord, maar nog geen breed maatschappelijk gedragen akkoord." Zij willen eerst met de eigen achterban de mogelijke effecten in kaart brengen, "want dit is allemaal nog heel erg macro". De organisaties gaan daarna met het kabinet in gesprek of te zien of partijen samen tot een maatschappelijk akkoord kunnen komen. "Voor een akkoord dat dertig jaar mee moet, is draagvlak - voorbij de politieke tekentafel - essentieel voor zowel klimaat als economie."

Industrie niet blij

De industrie is niet blij met de nieuwe klimaatplannen van het kabinet. De CO2-heffing die het kabinet voorstelt, zet volgens brancheorganisaties als VNCI en FME Nederlandse industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland. "Dit kan en mag de bedrijven niet dwingen tot onrendabele investeringen", aldus de brancheorganisaties. "Het prijst Nederlandse bedrijven uit de internationale markt, belemmert investeringen in duurzame innovaties en bedreigt daarmee de werkgelegenheid in de industrie en aanpalende bedrijfstakken."

Industriebedrijven zien daarnaast nog veel onduidelijkheden in de klimaatplannen van het kabinet, die de onzekerheid versterken. Zo is niet duidelijk wanneer de heffing ingaat en hoe wordt omgegaan met factoren als niet-beschikbare infrastructuur. De branche stelt betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking. "Wij geloven dat Nederland voorop kan lopen in de wereld, maar deze aanpak maakt het in de praktijk buitengewoon moeilijk voor veel van onze bedrijven. Buitenlandse hoofdkantoren begrijpen niet waar Nederland nu heen wil."

Land- en tuinbouworganisatie LTO "zet niet zomaar haar handtekening" onder het klimaatakkoord. LTO-voorzitter Marc Calon stelde tegenover BNR Nieuwsradio dat het kabinet de laatste tijd eenzijdig dingen heeft gewijzigd, waardoor eerst een doorrekening en overleg met leden nodig is.

Positief

Ondernemersorganisatie Techniek Nederland is positief over de ambitieuze aanpak. Nu het kabinet het Klimaatakkoord heeft vastgesteld, lijkt de weg vrij om anderhalf miljoen bestaande woningen vóór 2030 duurzaam en energiezuinig te maken. Dat is van belang voor de ruim 6300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel.

Ook de RAI Vereniging, belangenorganisatie voor mobiliteit, en branchevereniging BOVAG zijn redelijk positief en spreken van "een meer realistische en betaalbare aanpak". Pluspunten zijn het verlagen van subsidies voor elektrische auto's en de invoering van rekeningrijden, zegt de RAI, maar het is "onacceptabel" dat de bijtelling op elektrische auto's "al in 2020 in plaats van 2021" wordt verhoogd.

Ook BOVAG is daar niet blij mee. Volgens de organisatie zijn al volop auto’s besteld voor 2020, op basis van de nu geldende fiscale regels. Dat verhogingen van bpm en motorrijtuigenbelasting van de baan zijn noemt BOVAG een belangrijk uitgangspunt. De ANWB vindt het belangrijk dat de aanschaf van goedkopere elektrische auto's wordt gestimuleerd, waardoor op termijn een goede tweedehandsmarkt kan ontstaan. 

Elektrisch rijden

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 van vier naar acht procent. Dit lage tarief geldt dan tot een cataloguswaarde van € 45.000 (nu € 50.000). Voor zover de waarde hoger is geldt een bijtelling van 22 procent. Na 2020 gaat de bijtelling voor elektrische auto's stapsgewijs omhoog naar 22 procent in 2026.

Vanaf 2030 worden er, als het aan het kabinet ligt, alleen nog elektrische auto's nieuw verkocht. De aanschaf van een elektrische auto wordt gesubsidieerd met waarschijnlijk circa € 3.000, de helft minder dan in de oorspronkelijke plannen.

Het Klimaatakkoord komt voort uit de honderden voorstellen die vijf 'klimaattafels' eind vorig jaar deden voor verduurzaming van mobiliteit, woningbouw, energievoorziening, industrie en voedselproductie.

Hoeveel CO2-reductie alle plannen precies opleveren moet het Planbureau voor de Leefomgeving nog doorrekenen. Daarover wordt in oktober meer duidelijk.

Klimaatakkoord

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.