Nieuws

KPMG: 'Vrouwelijke bestuurders zien coronacrisis als impuls voor meer diversiteit'

Vrouwelijke bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen zien de coronacrisis als een belangrijke impuls voor meer inclusiviteit en diversiteit binnen het bedrijfsleven.

Dat blijkt uit de Female Leaders Outlook van KPMG. De bestuurders verwachten dat door de grotere inzet van digitale communicatie- en samenwerkingstools en het toegenomen thuiswerken de bedrijfscultuur bij veel ondernemingen aanzienlijk gaat veranderen. Hiermee wordt volgens de bestuurders de deur opengezet voor meer inclusiviteit en diversiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse female leaders verwacht dat de voortgang die nu op het gebied van diversiteit en inclusie wordt gemaakt na de coronacrisis zal doorzetten. Volgens Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG, is er in de ogen van veel vrouwelijke bestuurders wel nog werk aan de winkel. Hottenhuis: "Ruim 90 procent van de bestuurders vindt dat er nog flinke stappen moeten worden gezet om ook in de bestuurskamer en op de werkvloer meer genderdiversiteit te realiseren. Bijna 70 procent is van mening dat de geformuleerde doelstellingen voldoende effectief zullen blijken om meer diversiteit te realiseren. En als het gaat om de maatregelen die genomen zijn om discriminatie en racisme binnen de onderneming tegen te gaan vindt de helft dat deze tot nu toe tot het gewenste resultaat hebben geleid."

Een belangrijke indicatie voor de positie en de status die vrouwen innemen is volgens Hottenhuis de mate waarin een onderneming helder is over het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. "Vergeleken met andere landen is Nederland hierin zeer transparant. Bijna 70 procent van de vrouwelijke bestuurders geeft aan dat de eigen onderneming hierin doorzichtig is."

Impact

Als het gaat om het verschil in impact die de coronacrisis heeft op mannen en vrouwen ziet Hottenhuis grote verschillen. Hottenhuis: "De vraag is of de coronacrisis tot nu toe vooral een crisis is voor vrouwen. De pandemie heeft immers vooral bij vrouwen veel invloed, in het werk, maar ook in het privéleven. Veel vrouwen kregen te maken met een dubbele last door zowel werk als gezin. Vooral de sluiting van scholen en kinderdagverblijven had de afgelopen periode een grote impact op vooral vrouwen. Veel van de zwaarst getroffen sectoren, zoals het toerisme, de zorg en de schoonmaakbranche en transport, kennen bovendien een groot aantal vrouwelijke werknemers. De klap van corona kwam dus dubbel zo hard aan. Desondanks voorzien topvrouwen binnen Nederlandse ondernemingen dat Covid-19 uiteindelijk van beperkte invloed zal zijn op hun loopbaan. Zo'n 25 procent verwacht dat de coronacrisis gevolgen zal hebben voor hun carrière."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de coronacrisis van grote invloed is op de wijze waarop bedrijven omgaan met hun werknemers en de maatschappij. Hottenhuis: "Het uitbreken van Covid-19 heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving zouden moeten vervullen. De Nederlandse female leaders zijn ervan overtuigd dat het roer om moet als het gaat om de aandacht voor de maatschappij. Bijna 90 procent van de vrouwelijke bestuurders vindt dat de onderneming tegemoet moet komen aan de wensen en verwachtingen van alle belanghebbenden. Dus niet alleen van de aandeelhouders."

De nieuwe waarden en verwachtingen van alle stakeholders, die volgens Hottenhuis vooral een gevolg zijn van Covid-19, gaan bij ondernemingen voor de belangrijkste veranderingen zorgen, zegt Hottenhuis. "Het 'nieuwe werken' zal meer dan ooit worden bepaald door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Environmental, Social & Governance (ESG) overwegingen gaan een steeds belangrijkere rol spelen. Ruim 60 procent geeft aan dat overwegingen op het gebied van duurzaamheid na Covid-19 een steeds grotere invloed zullen hebben op de strategische beslissingen van de onderneming. En ruim de helft van de bedrijven is gedurende de crisis meer aandacht gaan besteden voor goed ondernemingsbestuur. De coronacrisis heeft bij veel bedrijven duidelijk een nieuw licht heeft laten schijnen op hun bestaansrecht, hun gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop zij met diversiteit omgaan."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.