Nieuws

Klimaatambities nog geen prioriteit voor veel ceo's

Ruim veertig procent van de ceo's wereldwijd heeft nog geen klimaatambities geformuleerd voor hun onderneming. Het halen van klimaatdoelstellingen heeft geen prioriteit. Het Nederlandse bedrijfsleven doet het iets beter.

Dat blijkt uit de 25ste CEO Survey van PwC, waarin wereldwijd 4.500 ceo's zijn ondervraagd over hun ambities en verwachtingen voor het komende jaar. Een kwart van de ondervraagde Nederlandse ceo's stelt dat zijn of haar bedrijf zich heeft gecommitteerd aan net-zero uitstoot en 36 procent geeft bereidt zich voor op het realiseren van die ambitie.

"Nederland doet het iets beter ten opzichte van de wereldwijde cijfers, dat zie ik terug bij veel van onze klanten", aldus Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC. "Maar dat een derde geen klimaatambities zegt te hebben, is zorgelijk. De urgentie lijkt bij een grote groep blijkbaar nog steeds te ontbreken."

Bedrijven weten zich nog vaak geen raad met hoe hun klimaatambitie moet worden waargemaakt en geven aan niet de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben om hun uitstoot te meten. Soms heeft de sector waarin zij actief zijn geen duidelijke strategie om uitstoot te verminderen.

Volgens Van Gils is daar nog veel te winnen. "We hebben al meer dan honderd jaar ervaring met het berekenen en inzichtelijk maken van de financiële cijfers, maar rapporteren over niet-financiële informatie zoals CO2-reductie is een proces dat volop in ontwikkeling is."

Afgerekend op traditionele doelstellingen

Maatschappelijke doelen op onder meer klimaat, representatief genderbeleid en diversiteit in brede zin zijn nauwelijks in de langetermijnstrategie van organisaties opgenomen, zo blijkt uit de survey. Voor klimaat geeft 56 procent van de Nederlandse ceo's aan dat het opgenomen is in de strategie, voor gender en diversiteit is dat respectievelijk 39 en 15 procent. Ook worden bestuurders hier niet op afgerekend; in nog geen kwart van de gevallen zijn doelen op deze terreinen gekoppeld aan het beloningsbeleid.

Ondanks de coronacrisis, toenemende inflatie en een krappe arbeidsmarkt is het vertrouwen in economische groei door ceo's wereldwijd en in Nederland toegenomen. Liefst tachtig procent ziet de Nederlandse economie de komende twaalf maanden verder verbeteren.

Wel zorg is er over cybersecurity: bijna zestig procent van de Nederlandse ceo's maakt zich ernstig zorgen over toekomstige cyberdreigingen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.