Nieuws

Economie veroorzaakt miljardenschade aan biodiversiteit

De productie en consumptie in Nederland veroorzaken voor bijna veertig miljard euro schade aan de biodiversiteit. Die schade wordt veroorzaakt door niet-duurzaam landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en lucht- en watervervuiling.

Dat meldt ABN Amro, op basis van onderzoek dat de bank samen met het Impact Institute heeft uitgevoerd. Hierbij is de schade van 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het gebruik van 42 typen gewassen in kaart gebracht. Het is volgens de bank van groot belang, ook vanuit economisch oogpunt, dat schade aan biodiversiteit wordt teruggedrongen. Daarvoor zijn "radicale stappen" nodig.

Biodiversiteitsschade leidt tot verlies aan waarde voor ‘ecosysteemdiensten’ in binnen- en buitenland, zoals voedselproductie, koolstofopslag en het filteren van lucht en water. Meer dan de helft van de wereldeconomie is daarvan afhankelijk. Een groot deel van de schade vindt volgens de onderzoekers niet plaats bij bedrijfstakken zelf, maar bij klanten of leveranciers.

Zo vindt zeventig procent van de schade via handelspartners in het buitenland plaats, zoals wanneer cacao-import samengaat met landgebruik in Ivoorkust en Ghana of de invoer van rundvlees met watervervuiling in Argentinië.

Integraal onderdeel bedrijfsvoering

De sleutel tot de oplossing van de biodiversiteitscrisis ligt volgens de onderzoekers niet alleen bij de agrarische sector of de voedingsmiddelenindustrie, die samen goed zijn voor bijna een kwart van de schade. Zo gaat ook het IT-gebruik van banken of zakelijke dienstverleners gepaard met milieuschade via een groot energieverbruik in datacenters en het gebruik van schaarse metalen in hardware.

Volgens de onderzoekers moet het terugdringen van de schade daarom integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan het aanstellen van een ecoloog of bioloog in de bedrijfstop, die strategische keuzes kan beïnvloeden.

Daarnaast speelt de overheid een cruciale rol, bijvoorbeeld voor een verschuiving van de focus op economische groei naar bredere welvaartsindicatoren als basis voor beleid. Op die manier worden ook inkomensgelijkheid, biodiversiteit en gezondheid meegenomen als maatstaf voor succesvol beleid.

Onderzoek ASN Bank

Ook ASN Bank bericht over onderzoek naar ecosysteemdiensten. Concrete investeringen in de natuur leveren méér economische waarde op, blijkt uit het rapport 'Make Nature Count' dat de groene bank recent heeft uitgebracht samen met de Foundation for Sustainable Development (FSD).

Volgens ASN Bank en FSD is het cruciaal dat er veel meer wordt stil gestaan bij de werkelijke waarde die de natuur vertegenwoordigt. Lange tijd was het lastig om de economische waarde van de ruim twintig verschillende ecosysteemdiensten van de natuur meetbaar te maken en werden investeringen in natuurbescherming- of herstel gezien als kostenpost. Daar komt nu langzaam verandering in. 

ASN Bank en FSD berekenden samen de verwachte economische waarde van vier (natuur) investeringsprojecten in Nederland, Madagaskar, Paraguay en Nicaragua. Daarvoor maakten ze gebruik van de Ecosystem Services Valuation Database (ESVD), een wereldwijde database met meer dan 8.000 waarden van ecosysteemdiensten.

Met behulp van deze data kan bijvoorbeeld worden berekend in hoeverre het herbebossen van gedegradeerde landbouwgrond of investeren in een natuurgebied economische winst of juist verlies oplevert, uitgedrukt in dollars.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.