Nieuws

Oprichter HBO A&A Frans van Luit overleden

Op donderdag 28 april is Frans van Luit AA overleden. Frans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het accountancy onderwijs in het algemeen en aan de opleiding tot accountant-administratieconsulent in het bijzonder.

Frans va Luit was volgens zijn collega's en studenten een bevlogen docent, die zijn studenten altijd wist te boeien. Dit deed hij onder meer bij Markus Verbeek Praehep, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij de NOvAA-beroepsopleiding.

Als oprichter van HBO A&A heeft hij zijn liefde voor het opleiden van accountants vertaald in zijn eigen instituut. Van Luit was ook examinator en is jarenlang betrokken geweest bij het opstellen en onderhouden van de eindtermen van de opleiding.

De bij de accountantsopleiding in Nederland betrokken organisaties, de Commissie Eindtermen, de Raad voor de Praktijkopleidingen, de Permanente Werkgroep Accountancy, het AC-scholenoverleg en de VAAC, laten weten veel waardering en respect voor Frans van Luit te hebben, en wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.