Nieuws

Nieuwe beloningsregels financiële ondernemingen per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen in werking. De wet bevat verschillende maatregelen om zogenoemde 'perverse prikkels' uit de financiële sector te halen.

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen is door het vorige kabinet ingediend en treedt op 1 januari 2023 in werking, meldt de Rijksoverheid.

"De financiële sector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zo zorgen banken voor het betalingsverkeer en voor kredietverlening aan consumenten en bedrijven, bieden verzekeraars producten aan die consumenten en bedrijven verzekeren tegen risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen en helpen financieel adviseurs consumenten en bedrijven bij het maken van keuzes. Dit wetsvoorstel adresseert perverse prikkels in beloningen met het oog op het belang van de klant en de financiële stabiliteit, en kan daarmee het vertrouwen van de burger in de sector vergroten", aldus de overheid.

De wet bepaalt onder meer dat medewerkers van financiële ondernemingen bij wie de vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, die aandelen pas na vijf jaar mogen verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

In de wet is ook vastgelegd dat handelaren voor eigen rekening uitgezonderd zijn van het bonusplafond. Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.