Nieuws

Kabinet wil 'dividendstripping' beter kunnen aanpakken

Het kabinet wil aanvullende maatregelen nemen om 'dividendstripping' aan te pakken. Met de huidige wet- en regelgeving is dat niet altijd goed mogelijk. De komende tijd worden aanvullende maatregelen onderzocht en verder uitgewerkt.

Bij dividendstripping worden de economische en juridische rechten tot dividenden opgesplitst, om zo een belastingvoordeel te behalen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het juridisch eigendom van de aandelen (tijdelijk) uitgeleend aan een andere partij die een gunstigere belastingsituatie heeft, zoals een Nederlandse aandeelhouder die de dividendbelasting wel kan verrekenen. Hierdoor wordt de heffing van dividendbelasting beperkt of voorkomen.

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij vindt het kabinet het ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder belasting betalen. "De complexiteit en het internationale karakter van dividendstripping laten zien dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn. Nieuwe, aanvullende maatregelen zijn daarom noodzakelijk."

Maatregelen

Het kabinet heeft de afgelopen periode onderzocht hoe de aanpak van dividendstripping het beste kan worden verbeterd. Ook is een internetconsultatie gehouden om de impact van mogelijke alternatieve maatregelen in kaart te brengen.

De komende tijd worden aanvullende maatregelen onderzocht en verder uitgewerkt, zoals beperken van de verrekening of teruggaaf van dividendbelasting, strengere documentatieverplichtingen en het wettelijk vastleggen van de peildatum waarop wordt bepaald wie het recht heeft het dividend te ontvangen. Daarnaast wordt verder onderzocht of er een aanvullende maatregel moet komen gericht op pensioenfondsen.

Verder onderzoek

Ook wordt bezien op welke wijze de informatie- en bewijspositie van de Belastingdienst kan worden verbeterd. Internationale ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden eveneens gevolgd, omdat dividendstripping zich veelal over landsgrenzen heen afspeelt.

De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan en wordt gekeken of en hoe deze maatregelen uitgewerkt kunnen worden in een wetsvoorstel.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.