Nieuws

Al meer dan 600 opleidingen uit STAP-subsidieregeling verwijderd

Sinds de start van de STAP-subsidieregeling zijn al meer dan 600 opleidingen uit het register verwijderd, omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn. Ook lopen nog diverse onderzoeken naar misbruik van de regeling.

Met STAP kunnen mensen per persoon een keer per jaar duizend euro krijgen voor scholing, zolang er budget is. De subsidie gaat naar de opleider, niet direct naar de aanvrager. Zo'n 115.000 mensen hebben al gebruik gemaakt van het STAP-budget sinds de regeling dit voorjaar werd opengesteld, meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van voorlopige cijfers.

Belangstellenden kunnen elke twee maanden een aanvraag doen. In de maanden juli en augustus deden bijna 37.000 mensen dat, voor ruim 2.800 verschillende opleidingen. In de derde aanvraagperiode, die loopt tot eind deze maand, kwam ruim een kwart van de aanvragen uit de sector zorg en welzijn, gevolgd door de zakelijke dienstverlening. Net als bij eerdere aanvragen had meer dan de helft van de aanvragers een mbo-achtergrond. Het aantal gekozen opleiders blijft groeien en is inmiddels verdubbeld, van 250 in de eerste periode naar 520.

Misbruik

Vanuit het ministerie van SZW onderzoekt een Toetsingskamer signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik van de STAP-regeling. Daarbij wordt onder andere gekeken of opleidingen wel arbeidsmarktgericht zijn en ook naar de prijsontwikkelingen bij aanbieders. Er lopen verschillende onderzoeken; sinds de start van de regeling in maart zijn al meer dan 600 opleidingen door tussenkomst van de Toetsingskamer uit het register verwijderd.

Bijna twee derde van de aanvragers geeft aan dat ze zich willen bijscholen om beter te worden in hun huidige baan of om hun werk anders te gaan doen. Alle leeftijdscategorieën zijn "goed vertegenwoordigd" in de aanvragen, aldus het UWV. De grootste groep bestaat uit werkenden tussen de dertig en veertig jaar (een derde van de aanvragers), ongeveer een vijfde is ouder dan vijftig jaar. Van de mensen die een aanvraag doen heeft 45 procent een vast contract, 20 procent een tijdelijk contract, 15 procent zegt te zzp'en en 11 procent zoekt nog werk.

Aanvragen

Dit jaar zijn er vanaf 1 maart 2022 vijf aanvraagtijdvakken - om de twee maanden - waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De volgende aanvraagperiode start op 1 september. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro, verdeeld over zes tijdvakken. Aanvragen van de subsidieregeling kan via het STAP-portaal.

Bron: ANP/UWV

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.