Opinie

Accountant en AvA

Optreden in de AvA als accountant is fun! Dat dacht ik toen ik na een voor mijn doen geslaagd optreden met applaus vanuit de zaal werd begroet. Maar dat vraagt wel om een goede voorbereiding en afstemming.

Met een cliëntenpakket dat voor een groot deel uit beursgenoteerde ondernemingen bestaat heb ik behoorlijk wat ervaring over de jaren opgebouwd in het beantwoorden van vragen van aandeelhouders. Dat is best een lastig proces want je weet van tevoren niet welke vragen je zult krijgen en of je überhaupt vragen krijgt. En daarnaast zit je altijd met de balans tussen wat je wel en niet kunt vertellen, waarbij aandeelhouders soms de mogelijkheid om de accountant te bevragen gebruiken om antwoorden van de voorzitter van de raad van commissarissen en/of de directie die hen niet aanstaan nog eens aan de accountant voor te leggen. Dus probeer ik mij altijd goed voor te bereiden op welke vragen er mogelijk kunnen komen en welke antwoorden ik dan zal geven. Maar toch ga ik altijd met een gezonde dosis spanning naar zo'n AvA toe.

De brief van de VEB heeft dit proces behoorlijk veranderd. Allereerst is er sprake van een uitgebreide discussie met bestuur en commissarissen of, en zo ja, op welke wijze er zal worden gereageerd op de oproep van de VEB. En vervolgens of dat pro actief zal gebeuren of dat er wordt afgewacht tot de VEB de aangekondigde vragen gaat stellen. Mijns inziens leidt dat tot een gezonde discussie met de onderneming over wat de maatschappij van ondernemingen en accountants verwacht en hoe de onderneming daarmee om wil gaan.

Ik vind het positief dat een behoorlijk aantal ondernemingen kiest voor een proactieve benadering waarbij de accountant wordt gevraagd om een nadere toelichting te geven op zijn controle en bevindingen. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om aandeelhouders meer inzicht te geven wat een controle inhoudt, hoe je het hebt aangepakt, welke aandachtspunten je hebt gehad, en hoe je bent omgegaan met voor de onderneming en de jaarrekening specifieke zaken. Volgens mij helpt dat om het publiek te laten begrijpen hoe accountants controleren en dat ze bereid zijn om daar publiekelijk verantwoording over af te leggen. Dat is niet alleen goed voor ons functioneren maar ook voor onze reputatie.

Niet voor niets was het optreden van mijn buurman Michael de Ridder op de AvA van KPN gedurende een aantal dagen het meest gelezen item op deze site.

Het vraagt wel een goede voorbereiding en afstemming. Want het is wel de onderneming die rapporteert en de accountant die controleert. Oftewel, ik vind niet dat de accountant zo maar zelfstandig allerlei informatie kan verstrekken terwijl het de rol van de onderneming, haar bestuur of commissarissen is om dat te doen.

Echter, die voorbereiding leidt ook tot de vraag of bijvoorbeeld de voorzitter van het audit committee niet wat meer informatie moet verschaffen over de controlebevindingen van de accountant dan wel de belangrijke punten uit de management letter. Dit leidt er in sommige situaties toe dat de voorzitter van het audit committee op de AvA iets vertelt over hoe men is omgegaan met de bevindingen van de accountant en/of meer in het algemeen wat men doet aan het zorgen voor een goede tone at the top.

Ook zie ik hier in het verslag van de raad van commissarissen in een aantal gevallen meer openheid over ontstaan. Kortom, een dergelijke voorbereiding leidt tot discussie tussen onderneming en accountant over op welke punten een onderneming eventueel meer transparant verantwoording zou willen afleggen en dat is mijns inziens een goede zaak.

Aldus gewapend met presentatie en na goede voorbereiding ga je met een gerust hart naar dit jaarlijkse event. En als je dan na je optreden met applaus wordt begroet dan is je dag helemaal goed. 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Ruud Dekkers is partner bij PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Dekkers was van 2010 tot en met 2012 voorzitter van het NIVRA.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.