Nieuws

AFM: controlekwaliteit big four onvoldoende verbeterd

De kwaliteit van wettelijke controles door de vier grootste accountantsorganisaties is de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd. 45 procent van de onderzochte controledossiers was onvoldoende. De AFM dringt aan op aanvulling van de wetgeving die geldt voor de accountancy.

Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek dat de AFM uitvoerde naar de kwaliteit van wettelijke controles door de big four-accountantsorganisaties. Achttien van de veertig onderzochte controledossiers heeft de toezichthouder aangemerkt als onvoldoende. Het rapport van de AFM spreekt over structurele tekortkomingen bij de grootste accountantsorganisaties.

Het aantal onvoldoende wettelijke controles bedraagt vier bij Deloitte, drie bij EY, zeven bij KPMG en vier bij PwC. Van ieder kantoor heeft de AFM tien dossiers uit de periode 2012/2013 beoordeeld. Naar het oordeel van de toezichthouder hebben de  externe accountants geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkregen ter onderbouwing van de afgegeven controleverklaring.

In het vorige reguliere onderzoek van de AFM (2010) naar de controlekwaliteit van de big four, was 52 procent van de controledossiers onvoldoende.

"Externe accountants hebben bijvoorbeeld onvoldoende werkzaamheden verricht om vast te stellen dat de interne beheersingsmaatregelen van de controlecliënt effectief werken en zij hebben voor materiële onderdelen geen of onvoldoende detailcontroles, gegevensgerichte cijferanalyses of verbandscontroles uitgevoerd", aldus het AFM-rapport.

"Ook hebben externe accountants in voorkomende gevallen onvoldoende kritisch de controle-informatie beoordeeld die zij direct van het management van de controlecliënt hebben verkregen, of van ingeschakelde deskundigen."

De big four onderschrijven de conclusies op hoofdlijnen, aldus de AFM. Zij gaven aan reeds in de onderzoeksperiode maatregelen te hebben getroffen om de controlekwaliteit te verbeteren. Maar, zo schrijft de AFM, het effect van deze maatregelen zal nog moeten blijken.

De AFM roept de big four-accountantsorganisaties daarom op om voortvarend en doortastend de aangekondigde maatregelen door te voeren, inclusief maatregelen die voortkomen uit de sectorbrede voorstellen van de werkgroep Toekomst accountantsberoep.

Verder dringt de toezichthouder aan op aanvullende wetgeving voor de accountancy. Een raad van commissarissen zou verplicht moeten worden voor accountantsorganisaties die organisaties van openbaar belang (oob's) controleren op het hoogste niveau. Ook wil de AFM individuele bestuurders en commissarissen en de collectieve raad van bestuur en raad van commissarissen van accountantsorganisaties op geschiktheid kunnen toetsen.

» Lees het persbericht van de AFM over het onderzoek naar de controlekwaliteit
» Zie ook de berichten: 'AFM wil nu daden zien van big four' en 'Big four beloven beterschap'

Reacties

» Eumedion: Actieplan toekomst accountantssector komt geen moment te vroeg
» VEB: Beleggers verbijsterd door wanprestaties accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.