Nieuws

SRA: na moeilijke jaren weer winst voor accountancybranche

De accountancybranche lijkt de positieve weg in te zijn geslagen na jaren van dalende cijfers. In 2015 is de winst met vijf procent gestegen en zijn de omzetcijfers gestabiliseerd. Het aantal klanten is toegenomen en ook aan de daling van het aantal fte is een einde gekomen. De branche zelf verwacht dat deze ommekeer blijvend is.

Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkrapportage 2015. Aan het onderzoek hebben 101 SRA-kantoren meegedaan.

Controleopdrachten en fiscale advisering in de plus

In de sector zijn met name twee onderdelen verantwoordelijk voor de stijgende lijn in de winst en omzet. Binnen de accountancydienstverlening is de omzet van controleopdrachten in 2015 met zeven procent gestegen. “En de fiscale advisering realiseerde een omzetstijging van vijf procent waardoor de omzet van de fiscale dienstverlening gelijk is gebleven” aldus SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve.

Kwaliteitsslag, kosten beperkt

Naast een omzethandhaving heeft de sector verder kunnen snijden in de kosten, zij het zeer beperkt (0,6 procent). Dinkgreve: “Uit verbeterprogramma’s blijkt dat SRA-kantoren een goede kwaliteitsslag maken. De effecten op de kostenstructuur lijken daarbij vooralsnog beperkt, alhoewel we verwachten dat de druk op de kosten de komende paar jaar nog wel zal blijven bestaan.”

Stijging van aantal klanten

Het aantal klanten is in 2015 per saldo gemiddeld met 2,3 procent toegenomen. Nagenoeg de gehele sector laat daarbij ook een stijgende lijn zien in hun fte. Alleen kantoren met 25-50 fte kunnen nog niet mee in deze trend. Hier is nog steeds een daling te zien, met name veroorzaakt door een afname op de fiscale afdeling (2,6 procent). Desondanks is over de gehele branche gezien het totaal aantal fte’s voor het eerst in jaren gelijk gebleven.

Tekort aan kwalitatief goed personeel

De werving van kwalitatief goede werknemers wordt door 37 procent van de kantoren als belangrijkste obstakel gezien voor het doorvoeren van de gekozen strategie. De uitgaven aan werving & selectie zijn in 2015 met 47 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Vennotenbeloning daalt

De managementfee van vennoten is licht gedaald, met name in het middensegment (25-150 fte). Deze groep heeft behoorlijk ingeleverd terwijl de winst per vennoot is gestegen.

Een verklaring kan zijn dat zij de financiële ruimte hebben benut voor forse investeringen in nieuwe IT-systemen als gevolg van verregaande automatisering. Deze vennoten hebben ook meer uren besteed aan kwaliteitsbeheersing en het aansturen van het kantoor dan hun collega-vennoten.

Positief toekomstbeeld

Nagenoeg de gehele branche verwacht dat de positieve lijn zich in 2016 voortzet. Meer dan de helft van de grote kantoren (meer dan 150 fte) verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan vijf procent. Maar de overgrote meerderheid denkt af te stevenen op een resultaat van nul tot vijf procent. De SRA verwacht dat kantoren vanuit advisering meer groei kunnen verwezenlijken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.