Nieuws

Klimaatvoorstellen volgens planbureaus 'technisch' haalbaar

Met de maatregelen die genoemd worden in de eerste opzet voor een Klimaatakkoord moet het “technisch haalbaar” zijn de CO2-uitstoot in 2030 grofweg te halveren ten opzichte van 1990. Maar wat dat gaat kosten en wie de rekening betaalt, is nog lang niet duidelijk genoeg.

Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in hun eerste analyses van de plannen. Een echte doorrekening, die de kosten voor overheid, burgers en bedrijven inzichtelijk maakt, bleek niet mogelijk. Veel van de voorstellen zijn daarvoor nog niet concreet genoeg.

Op grond van de maatregelen die al wel zijn uitgewerkt becijferde het PBL dat de jaarlijkse meerkosten oplopen tot drie á vier miljard euro in 2030. De benodigde investeringen worden geschat op 80 tot 90 miljard euro in de jaren 2019 tot en met 2030. De werkelijke kosten hangen volgens het planbureau evenwel volledig af van de keuzes die het kabinet de komende maanden maakt. "Het wat is met dit voorstel duidelijker geworden, nu komt het aan op het hoe".

Geen integraal pakket

De analyse van het CPB is nog beknopter, omdat op veel terreinen nog geen afspraken op papier staan. Van sommige maatregelen kunnen de financiële gevolgen wel los worden beoordeeld. Maar als ze deel gaan uitmaken van een integraal pakket kunnen de effecten flink afwijken.

"Het kabinet is aan zet", stelt Ed Nijpels, die de klimaatonderhandelingen leidt. Volgens de oud-minister zijn duidelijke politieke keuzes nodig, voordat de onderhandelingen over een definitief Klimaatakkoord kunnen worden afgerond.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland beamen dat extra tijd nodig is om tot een Klimaatakkoord te komen dat voor alle partijen kan werken. De beide planbureaus leggen in hun optiek precies de vinger op de zere plek.

Eerder bleek uit onderzoek van de NBA en de Rijksuniversiteit Groningen dat ondernemingen hun beleid rondom CO2-uitstoot zelf ook nog onvoldoende hebben uitgewerkt.

Bron: ANP/Accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.