Nieuws

SRA-benchmarkonderzoek: forse groei omzet uit controle

De omzet uit controlewerkzaamheden van de accountantskantoren uit het SRA-benchmarkonderzoek 2018 is met 13,6 procent "explosief" gegroeid, meldt SRA. Ook de aangiftepraktijk springt eruit met een gemiddelde omzetstijging in 2018 van 6 procent. Overall laat de totale gemiddelde omzet een stabiele groei zien van 4,8 procent. De omzetgroei wordt volgens de kantorenkoepel met name veroorzaakt door een toename in het aantal fte's en een tariefstijging.

Explosieve groei controle

Bijzonder opvallend volgens SRA is de "explosieve groei" van controlewerkzaamheden in 2018 met gemiddeld 13,6 procent ten opzichte van 2017. Kijkend naar de verschillende segmenten (in aantallen fte) profiteren alle SRA-kantoren - van klein naar groot - onder meer van de toename van het aantal uitgevoerde (wettelijke) controles. "Deze toename kan onder meer worden verklaard door de groei van ondernemingen en de overstap van ondernemingen vanuit het OOB-segment", aldus Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA.

De gemiddelde omzetgroei van 4,8 procent van de deelnemende kantoren uit het onderzoek is bijna gelijk aan de landelijke groei van de sector. Dinkgreve: "Deze omzetgroei blijft volgens het CBS overigens achter bij de andere branches in de zakelijke dienstverlening."

Grote verschillen

De verschillen in groei zijn tussen de verschillende kantoren en de werkzaamheden echter zeer grillig. De grotere deelnemende SRA-kantoren (vanaf 50 fte) laten een gemiddelde groei zien van 5,6 procent. Ook de aangiftepraktijk zorgt met een groei van 6 procent - in 2017 was dit nog een daling - voor een positief effect op de gemiddelde omzetgroei van de onderzoeksgroep.

De omzet van de samenstelwerkzaamheden van de kleine SRA-kantoren (≤ 25 fte) laat echter een daling zien van –0,6 procent. Bij de grotere kantoren is hier wel een stijging waarneembaar. Hetzelfde beeld – een stijging bij de grotere kantoren en daling bij de kleine kantoren – is ook te zien bij de omzet uit de aangiftepraktijk en overige advisering.

Dinkgreve: "Een mogelijke logische verklaring zou kunnen zijn dat we te maken hebben met meer prijsdruk aan de onderkant van de markt dan aan de bovenkant, waardoor verschuiving van werkzaamheden ontstaat. Onder meer naar controlewerkzaamheden: het relatieve aantal wettelijke controles nam toe. Maar voordat we zo'n conclusie kunnen trekken, is meer onderzoek nodig."

Werving en selectie

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de 'war on talent' is terug te zien in de kosten voor werving en selectie, aldus SRA. Deze stijgen met 23,2 procent. Vooral de kleine kantoren hebben relatief gezien het meeste geïnvesteerd in werving en selectie.

Winststijging

De gemiddelde winst is in 2018 ten opzichte van 2017 met 4,6 procent gestegen. Opvallend is dat kosten de afgelopen vijf jaar voor het eerste sterker zijn gestegen dan de omzet. Dit wordt mede veroorzaakt door personeelskrapte, waardoor de personeelskosten en de daarmee samenhangende variabele kosten, zoals ICT-kosten en kosten voor werving en selectie, behoorlijk zijn gestegen.

De kleine kantoren uit het onderzoek laten echter een lichte winstdaling zien. Ook hebben zij ten opzichte van de andere kantoren minder geïnvesteerd dan voorgaande jaren.

"Gezien ons beleidspeerpunt 'Behoud van de gemengde praktijk in het mkb' grijpen wij als SRA-bestuur de uitkomsten van dit benchmarkonderzoek aan om de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen", aldus Dinkgreve.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.