Nieuws

Omzet Baker Tilly licht gedaald

De omzet van Baker Tilly komt over 2019 uit op 96 miljoen euro, vier miljoen minder dan in 2020. Het verschil met de omzet in 2018 (100 miljoen euro) is volgens Baker Tilly "vrijwel geheel" het gevolg van de verzelfstandiging van de vestiging in Velsen en investeringen in verbeterprogramma's.

Dat blijkt uit het Baker Tilly Transparantieverslag 2019. Baker Tilly noemt de omzet daarom "stabiel". Dat de omzet niet is gegroeid komt volgens het accountants- en advieskantoor vooral doordat 2019 bij Baker Tilly in het teken stond van een intensief veranderprogramma. Marcel Huisman, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: "In 2019 hebben we met het ‘Programma 2019 – Now, for tomorrow’ geïnvesteerd in een continu verbeterproces. Er zijn belangrijke stappen gezet om kwaliteitsbeheersing in gedrag, werkwijze en systemen te verankeren."

Baker Tilly zegt ook de strategie te hebben aangescherpt en te focussen op "het (inter)nationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector (incl. woningcorporaties)". Daarnaast is de organisatiestructuur van de organisatie sinds 2020 veranderd, waardoor de verschillende vestigingen van Baker Tilly meer als eenheid kunnen opereren. "Disciplines gaan samenwerken in vier servicelijnen: Audit, Fiscaal, MKB Accountancy & Advies en Advisory. Zij borgen één lijn in kwaliteit én dienstverlening. Vestigingen en advisory’s trekken samen op in Prestatieverantwoordelijke Eenheden (PVE). Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de klant, de markt, de bedrijfsvoering én het leveren van kwaliteit."

Kritiek AFM

De AFM sprak zich eind 2019 kritisch uit over Baker Tilly op het gebied van kwaliteit en het verandertraject in 2018. "Wij trekken ons deze kritiek aan, maar benadrukken ook dat er in 2019 veel verbeterslagen zijn gerealiseerd. Wij betreuren het dat deze inspanningen en de behaalde resultaten in 2019 niet zijn terug te vinden in het AFM-rapport. De AFM heeft aangegeven dat de inspanningen en resultaten over 2019 niet in het rapport meegenomen konden worden, omdathet onderzoek de periode 2018 betrof. In de toezichtsgesprekken met de AFM kregen wij over 2019 wel mondeling positieve feedback. Hier zijn we erg blij mee, want dit bevestigt dat we op de goede weg zijn met onze inspanningen om de benodigde kwaliteitsslag te intensiveren", aldus Baker Tilly.

Baker Tilly gaat in het Transparantieverslag ook in op de bestuurlijke boete die het kantoor kreeg opgelegd in 2018. De AFM verminderde de boete vanwege de maatregelen die Baker Tilly nam om het kwaliteitsbeleid te versterken, maar het bezwaar tegen de boete werd afgewezen. Bij het hoger beroep begin 2020 besloot de rechter de boete met 5% te verlagen, maar het grootste gedeelte van het besluit van de AFM is intact gebleven. Baker Tilly: "Wij betreuren de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, waarin onze inhoudelijke argumenten niet gevolgd worden. In 2017 zijn naar aanleiding van het AFM-onderzoek reeds lopende (verbeter)maatregelen versneld geïmplementeerd. De centrale database met risicoclassificatie die toentertijd (medio 2017) is ingericht voor al onze klanten maakt onderdeel uit van het klant- en opdrachtacceptatie & -continuatiebeleid van Baker Tilly. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze maatregelen onze kwaliteitsbeheersing versterken."

Impact COVID-19

Baker Tilly zegt de impact van de coronacrisis te voelen bij het veranderprogramma. "Het veranderprogramma is met veel energie en gedrevenheid opgepakt door de organisatie. Dit zetten we door in 2020. De realiteit is echter, dat we op dit moment alle zeilen moeten bijzetten om, naast de zorg voor onze medewerkers, klanten op een maatschappelijk verantwoorde wijze financieel gezond te houden. Verder zijn cultuurbijeenkomsten als onderdeel van het veranderprogramma in 2020 uitgesteld vanwege de COVID-19-maatregelen. Desondanks tonen onze medewerkers in deze crisis doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. Dat geeft veel vertrouwen in onze ambitie om met elkaar te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening."

Omzet per servicelijn (in mln. euros)

  2019 2018
Audit & Assurance 41,0 37,5
Accounting 26,1 29,9
Tax Compliance Advisory 21,1 22,0
Other Advisory 7,9 10,9
Totaal 96,1 100,3

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.