Nieuws

Lichte omzetstijging Flynth in 2020

De omzet van Flynth is in 2020 met 1 procent gestegen naar 143 miljoen euro. De extra omzetgroei die het accountants- en advieskantoor hoopte te noteren voor accountancy en advies bleef achter bij de verwachting. De auditpraktijk daarentegen groeide net als een jaar eerder fors. Ook voor de komende jaren zet Flynth in op groei van audit.

De doelstellingen op het gebied van werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit zijn behaald, zo meldt het kantoor bij de publicatie van het jaarverslag. "De focus lag echter op het optimaal bijstaan van klanten en de zorg voor medewerkers in een van de moeilijkste periodes van de afgelopen jaren", aldus Flynth. Het kantoor was naar eigen zeggen de eerste Nederlandse accountantsorganisatie die een coronahelpdesk voor alle ondernemers opende. Deze helpdesk was vanaf de eerste lockdown zes dagen per week geopend.

Het resultaat kwam lager uit in vergelijking met 2019, met name als gevolg van de aanmerkelijk hogere resultaatafhankelijke vergoeding die is toegekend aan medewerkers, aldus Flynth. Daarnaast is het resultaat afgenomen door toenemende kosten voor kwaliteit, ondersteuning bij coronasteunmaatregelen en hogere personeelskosten per fte, die niet geheel zijn doorbelast aan klanten. Deze trend zet zich volgens het kantoor in 2021 door.

Voor 2021 verwacht Flynth een gelijkblijvende tot licht stijgende omzet met een hoger resultaat voor resultaatafhankelijke vergoeding aan medewerkers.

Flynth verwelkomde in 2020 243 nieuwe medewerkers, die al dan niet online aan het per 1 januari 2020 geïntroduceerde onboardingprogramma deelnamen. 165 van hen startten namelijk in de lockdown.

Door de coronacrisis kwam digitalisering volgens het kantoor in een stroomversnelling. "Flynth heeft dit aangegrepen als voortdurende optimalisatie van bedrijfsprocessen, de inrichting van de organisatie en van de werkprocessen. Ook gaat Flynth steeds meer datagedreven werken."

Governance

Een statutenwijziging leidde begin dit jaar tot een conflict tussen de raad van commissarissen en het bestuur van de Stichting Beheer Flynth, waarna het stichtingsbestuur het vertrouwen in de rvc opzegde. Vervolgens stelde de Ondernemingskamer twee nieuwe commissarissen aan, die moeten zorgen voor de samenstelling van een nieuwe volledige rvc.

Volgens Flynth vindt in de tweede helft van 2021 "een proces van herijking van de statuten en reglementen binnen Flynth plaats met het doel om de governance van Flynth nu en naar de toekomst robuust te houden en in alle opzichten te blijven voldoen aan de huidige actuele wet- en regelgeving rondom governance, waaronder het volledige structuurregime."

"Tegelijkertijd vindt een evaluatie plaats onder leiding van een extern bureau om lering te trekken voor alle governance-organen uit het governance-conflict van het afgelopen voorjaar. Flynth benadrukt hierbij dat de klantbediening, bedrijfsvoering, kwaliteitsverbeteringen en innovaties door dit conflict niet zijn beïnvloed."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.