Nieuws

Accon avm schorst ceo en snijdt in personeelsbestand

Bij accon avm gaan tientallen arbeidsplaatsen verloren. Kostenbesparing is nodig “in het belang van de winstgevendheid”, aldus het kantoor, dat de jaarrekening pas in december kan publiceren. Guus Delger is geschorst als ceo; volgens accon avm is hij “eindverantwoordelijk voor de ontstane situatie, die nog nader onderzocht wordt”.

Duidelijk is dat zowel over vorig jaar als dit jaar bij accon avm geen zwarte cijfers geschreven worden. Interim bestuursvoorzitter Theo de Vries geeft aan het zeer te betreuren dat de publicatie van de jaarrekening 2020 nog op zich laat wachten. “Juist een accountantsorganisatie als accon avm moet tijdig over een accurate jaarrekening beschikken, dus ik ben er niet trots op.”

De jaarrekening 2020 leek gereed, maar er zaten fouten in. Zo is een correctie op het eigen vermogen nodig, stelt De Vries, die hoopt dat de jaarrekening tijdens de jaarvergadering van 21 december kan worden afgerond en gepubliceerd. Volgens de interim-voorzitter is accon avm al enkele jaren verliesgevend en moet dat worden omgebogen. Daarvoor kondigt het kantoor kostenbesparende maatregelen aan. “Mede door eenmalige kosten om in 2022 kostenbesparingen te kunnen realiseren zal accon avm ook in 2021 verlies lijden”, waarschuwt De Vries. Hij verwacht over 2022 weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.

Bij accon avm gaan enkele tientallen van de ruim 850 arbeidsplaatsen verloren, maar volgens De Vries zijn veel daarvan al gerealiseerd door natuurlijk verloop. Het kantoor werkt in hoog tempo aan foutherstel. “Qua brutomarge doen we het slechter dan onze peers. Om dat om te buigen zijn er eigenlijk maar twee smaken: de omzet omhoog en besparen op personeelskosten.”

Arbeidsgeschil

Voormalig ceo (en eerder cfo) Guus Delger is geschorst door de aandeelhoudersvergadering en wordt verantwoordelijk gehouden voor de ontstane situatie, die “tot uitdrukking komt in de aangepaste jaarrekening”, aldus De Vries. Onverwacht, zo geeft hij toe, maar hij wil niet op zaken vooruitlopen. "Er is sprake van een arbeidsgeschil." Delger zit sinds september ziek thuis.

Huisbankier ING heeft accon avm inmiddels onder bijzonder beheer geplaatst, maar dat is volgens De Vries niet vreemd gegeven de situatie. Ook toezichthouder AFM is op de hoogte gebracht.

Over 2019 noteerde accon avm nog een omzet van ruim negentig miljoen euro, waarvan 71 miljoen uit de accountantspraktijk. Een bescheiden groei van 0,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het kantoor telde in 2019 in totaal 873 medewerkers, aldus het laatst verschenen jaarverslag. Medio 2019 trok accon avm zich terug uit de oob-controlepraktijk, maar behield de AFM-vergunning voor het doen van wettelijke controles.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.