Feiten en cijfers

AFM-rapporten

Een overzicht van de rapporten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over kantoren met een Wta-vergunning.

2022

CLIËNTACCEPTATIE | 15 december 2022

AFM: Accountantskantoren met reguliere vergunning moeten proces rond cliëntacceptatie verbeteren

Accountantsorganisaties met een reguliere vergunning van de AFM moeten snel aan de slag met het verbeteren van hun cliëntacceptatieproces. Bij een meerderheid van de onderzochte accountantskantoren is dat proces niet op orde.
» Lees verder en download het rapport
SECTOR IN BEELD | 22 november 2022

AFM-sectorrapport accountantsberoep: marktaandeel reguliere vergunninghouders gestegen naar 55 procent

De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55 procent) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Het marktaandeel van de oob-accountantsorganisaties is gedaald van 60 procent in 2014 naar 45 procent in 2021.
» Lees verder en download het rapport

2021

OOB-KANTOREN | 9 december 2021

AFM 'overwegend positief' over intern kwaliteitsonderzoek oob-kantoren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is "overwegend positief" over het inzicht dat het intern kwaliteitsonderzoek (IKO) bij oob-accountantsorganisaties geeft in de kwaliteit van hun wettelijke controles.
» Lees verder en download het rapport
OOB-KANTOREN | 13 oktober 2021

AFM: Rvc's bij accountantsorganisaties hebben impact, maar invloed verschilt

De raden van commissarissen (rvc's) bij oob-accountantsorganisaties hebben zeker impact, maar de mate van invloed verschilt. Dat komt mede door "uitdagingen" in het besturingsmodel van de accountantskantoren.
» Lees verder en download het rapport
CORRUPTIE | 20 mei 2021

AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen tegen corruptie'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer aandacht besteden aan de beheersing van corruptierisico's. Dat zegt de toezichthouder op basis van een verkennend onderzoek.
» Lees verder en download het rapport
AUDITCOMMISSIES | 10 februari 2021

AFM: 'Auditcommissies moeten transparanter zijn en accountantscontrole beter monitoren'

Auditcommissies moeten de accountantscontrole beter monitoren. Daarnaast is de selectieprocedure van accountantsorganisaties niet transparant genoeg.
» Lees verder en download het rapport
NIET-OOB-KANTOREN | 2 februari 2021

AFM: 'Laag aantal wettelijke controles slecht voor kwaliteit'

Bij accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans volgens de AFM significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. De minister van Financiën is echter momenteel niet van plan een 'vliegurencriterium' in te voeren.
» Lees verder en download het rapport

2020

OOB-KANTOREN | 15 juli 2020

AFM: Big four op goede weg met randvoorwaarden voor kwaliteit

De vier grootste accountantsorganisaties boeken goede resultaten bij het realiseren van een kwaliteitsgerichte cultuur en het sturen op continue kwaliteitsverbetering. Wel is nog aandacht nodig voor kwaliteitswaarborgen, om bijvoorbeeld vroegtijdig problemen bij controles op te sporen.
» Lees verder en download het rapport

2019

OOB-KANTOREN | 14 november 2019

AFM ziet grote verschillen in kwaliteitsslag 'overige' oob-kantoren

De kwaliteitsslag bij de 'next five'-accountantsorganisaties laat grote verschillen zien. Dat blijkt uit een rapport van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze 'overige oob-accountantsorganisaties'.
» Lees verder en download het rapport
NIET-OOB-KANTOREN | 14 juni 2019

AFM: dalend gebruik kwaliteitswaarborgen niet-oob-kantoren

Middelgrote en kleine niet-oob-accountantsorganisaties maken steeds minder gebruik van belangrijke kwaliteitswaarborgen bij de uitvoering van wettelijke controles. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), op basis van data-analyse. NBA en SRA sporen de betreffende organisaties aan om die trend te keren.
» Lees verder en download het rapport

2018

STRUCTUUR | 21 november 2018

AFM verkent kwetsbaarheden in structuur accountancysector

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gedaan naar kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. Zij wil hiermee vanuit haar rol als toezichthouder bijdragen aan het debat over duurzame en consistente kwaliteit van wettelijke accountantscontroles, dat ook internationaal speelt.
» Lees verder en download het rapport

2017

OOB-KANTOREN | 28 juni 2017

AFM: 'Kwaliteitsslag oob-accountantsorganisaties gaat te langzaam'

Het doorvoeren van veranderingen bij oob-accountantsorganisaties, om de kwaliteit van hun controles te verbeteren, gaat te langzaam. Wel zijn er verschillen in verandersnelheid. Bovendien is de kwaliteit van de onderzochte wettelijke controles bij de big four-accountantsorganisaties nog niet op orde. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de AFM.
» Lees verder en download het rapport

2015

DASHBOARD | 15 oktober 2015

AFM: 'Accountantssector bezig fundamenteel te verbeteren'

Accountantsorganisaties werken serieus aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en meer in het publiek belang te handelen. Daarbij lopen de grootste kantoren voorop, met KPMG op nummer één.
» Lees verder en download 'Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen'
SECTOR IN BEELD | 15 september 2015

Aantal accountantsorganisaties met vergunning dertien procent afgenomen

De AFM presenteert in haar rapport 'Sector in beeld' een feitelijke analyse van de markt van accountantsorganisaties over de periode 2010 tot en met 2014.
» Lees verder en download 'Sector in beeld'
» Kantoren zien lichte stijging klachten en claims
AUDITCOMMISSIES | 27 maart 2015

Cfo's en ceo's nog te vaak leidend bij selectie accountant

Ondanks de regels van de Nederlandse Corporate Governance Code spelen cfo's en ceo's soms toch nog een rol bij de selectie van de accountant.
» Lees verder en download het rapport

2014

BIG FOUR | 25 september 2014

'Controlekwaliteit big four onvoldoende verbeterd'

De kwaliteit van wettelijke controles door de vier grootste accountantsorganisaties is de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd. 45 procent van de onderzochte controledossiers was onvoldoende. De AFM dringt aan op aanvulling van de wetgeving die geldt voor de accountancy.
» Lees verder en download het rapport

2013

SRA-KANTOREN | 26 november 2013

'Ook bij SRA-kantoren ingrijpende maatregelen nodig'

Ook bij de SRA-kantoren is de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles volgens de AFM onvoldoende en ook zij moeten ingrijpende maatregelen nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles op niveau te brengen.
» Lees verder en download het rapport
'NBA-KANTOREN' | 11 juli 2013

'Ingrijpende maatregelen nodig om kwaliteit controles door 'NBA-kantoren' op niveau te brengen'

Volgens de AFM zal een groot aantal 'NBA-kantoren' met een niet-oob-vergunning ingrijpende maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles op het juiste niveau te brengen.
» Lees verder en download het rapport
ADVIESCONTRACTEN | 27 maart 2013

'Adviescontracten bij controleklant bedreigen onafhankelijkheid accountant'

De AFM is bezorgd over een reeks contracten voor advieswerkzaamheden die de vier grootste accountantskantoren kort voor het einde van 2012 hebben gesloten met ondernemingen waarvan ze ook de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoeren.
» Lees verder en download het rapport
MIDDELGROTE OOB-KANTOREN | 21 maart 2013

'Veel tekortkomingen controles middelgrote kantoren'

De controles van organisaties van openbaar belang (oob's) door middelgrote accountantskantoren bevatten op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen, waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek door de AFM.
» Lees verder en download het rapport

2012

WONINGCORPORATIES | 12 december 2012

'Big four-accountants hebben verhoogde aandacht voor controle woningcorporaties'

De grootste vier accountantsorganisaties hebben verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole bij woningcorporaties. Twee van de vier grootste kantoren hebben al bij hun controle over boekjaar 2010 - en dus eerder dan de maatschappelijke onrust over Vestia - maatregelen genomen om de kwaliteit van de controles te verbeteren en te bewaken.
» Lees verder en download het rapport

2011

SECTOR IN BEELD | 13 december 2011

Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

De AFM presenteert in het rapport 'Sector in beeld' de uitkomsten van de AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010. Met de Monitor hebben alle vergunninghoudende accountantsorganisaties informatie over zichzelf en over hun wettelijke controles verstrekt aan de AFM.
» Lees verder en download het rapport
ONAFHANKELIJKHEID | 6 oktober 2011

'Behoefte aan duidelijke onafhankelijkheidsregels voor accountants'

Vandaag heeft de AFM haar rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' aangeboden aan de NBA. Het rapport beschrijft welke waarborgen er zijn en welke afweging de accountant maakt om onafhankelijk te functioneren.
» Lees verder en download het rapport
NIET-OOB-KANTOREN | 13 januari 2011

'Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren'

Het toezicht van de AFM op de accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van niet openbaar belang ligt op koers, zo meldt de toezichthouder.
» Lees verder en download het rapport

2010

SECTOR IN BEELD | 2 november 2010

Uitkomsten Wta Bijdragemodel 2009

De AFM heeft in het rapport 'Sector in beeld' de volledige uitkomsten van het Wta Bijdragemodel 2009 gepubliceerd. Met het bijdragemodel hebben alle vergunninghoudende accountantsorganisaties informatie over zichzelf en over hun wettelijke controles verstrekt aan de AFM.
» Lees verder en download het rapport
BIG FOUR | 1 september 2010

AFM-onderzoek: noodzaak fundamentele verbeteringen accountantscontrole

De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dit concludeert de AFM na onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontroles en de kwaliteitsbewaking binnen de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
» Lees verder en download het rapport

2009

KREDIETCRISIS | 3 december 2009

AFM: Kritische accountantscontrole financiële ondernemingen punt van zorg

Accountants zullen kritisch moeten zijn en blijven bij de controle van de jaarrekeningen van financiële ondernemingen. Dit stelt de AFM naar aanleiding van het door haar in 2008 uitgevoerde onderzoek naar de jaarrekeningcontrole 2007 naar aanleiding van de kredietcrisis.
» Lees verder en download het rapport

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.